Gå direkt till textinnehållet

”LTs arbetsmiljö gör journalister sjuka”

De senaste två åren har fem journalister på Länstidningen i Södertälje varit långtidssjukskrivna på grund av dålig arbetsmiljö. Båda skyddsombuden är sjukskrivna. Flera av journalisterna anser att dåligt ledarskap är orsaken.

På Länstidningen i Södertälje arbetar 26 journalister. Sex av dem har varit långtidssjukskrivna på grund av dålig psykosocial arbetsmiljö under de senaste åren. Fem av dem, en femtedel av redaktionen, har blivit sjukskrivna efter att Anna Liljehag tog över som chefredaktör den 1 maj 2013.

– Långtidssjukskrivningarna är konsekvenser av att vi har en gammalmodig chefstung arbetsorganisation med brister i förmåga att ledarskapsmässigt våga se och hantera produktionsproblem som övergår i arbetsmiljöproblem. Medarbetare på sporten, nyhetsredaktionen och vid desken har under de senaste åren slitits ut av den illa fungerande arbetsorganisationen. Ju förr man vågar åtgärda detta, desto bättre, säger skyddsombudet och journalistklubbens ordförande Mikael Ewerlöf.

Mikael Ewerlöf blev själv sjukskriven i vintras på grund arbetsmiljöproblemen på LT. Han är nu på väg tillbaka till arbetet på deltid.

Annons Annons

Även redaktionens andra skyddsombud, tillika vice ordförande i journalistklubben, Monica Thorsberg, är sjukskriven på grund av dålig arbetsmiljö.

– Jag var nära att bli helt utbränd. Nu säger jag att jag är ”vidbränd” i stället. Vi har ett väldigt otydligt ledarskap med en stor redaktionsledning och en liten reporterskara som ska leverera kvantitet, och det ges inte tid att prata kvalitet, säger Monica Thorsberg.

Hon anser att organisationen behöver förändras och berättar att skyddsombuden och klubben har påtalat detta under lång tid utan att något har hänt, och utan att någon djupgående analys har gjorts av orsaken till de många sjukskrivningarna.

Journalistklubben anser att en del av problemet är att alla chefer är internrekryterade utan någon tidigare erfarenhet av att vara chef eller arbetsledare.

– Vi har kämpat för externa erfarna rekryteringar för att få in frisk luft på redaktionen. Tyvärr har vi inte mötts av någon som helst förståelse för våra önskemål, säger Monica Thorsberg.

Journalisten har pratat med fler medarbetare som ger en liknande bild, att organisationen fungerar dåligt och att det finns brister i ledarskapet. Bland annat finns synpunkter på att åtta av de 26 journalisterna på redaktionen är chefer och ingår i redaktionsledningen.

LTs chefredaktör Anna Liljehag är mycket tveksam till att ställa upp på en intervju.

– Det är oerhört känsliga uppgifter du vill prata om, nämligen medarbetares hälsa. Det är omöjligt för mig att svara på sådana frågor, säger Anna Liljehag.

Det respekterar vi förstås, men att det är många som varit långtidssjukskrivna på grund av arbetsmiljöproblem är väl en mer generell fråga som du kan resonera om?
– Orsakerna till varje sjukskrivning skiljer sig åt och det går inte att gå in på. Vi utvärderar löpande orsaker som finns bakom sjukskrivningar och hur vi kan förbättras. Men jag kan säga att jag inte upplever att det finns något generellt problem med arbetsmiljön på redaktionen. Jag håller inte med om beskrivningen som du gör att det är många som blivit långtidssjukskrivna på grund av dålig arbetsmiljö. En avdelning behöver bättre rutiner, bättre flöde, tydligare prioriteringar och eventuellt ett annat schema. Det är något vi jobbar med.

De personer som säger att de har blivit sjukskrivna på grund av dålig arbetsmiljö, har de fel då?
– Om det är deras upplevelse att så är fallet, så är det förstås så. Men jag kan inte dra den slutsatsen som du gör eftersom jag inte kan ge dig helhetsbilden.

Flera medarbetare anser att organisationen på redaktionen är chefstung, med åtta av totalt 26  journalister i redaktionsledningen. Det låter mycket, är det något som du tänker se över?
– Vi tog bort en chefstjänst 2013. Det blir svårt att kommentera det också eftersom vi befinner oss i förhandlingar om en omorganisation just nu. Men det finns en avdelning som upplever att de har för lite chefsresurser.