Gå direkt till textinnehållet

Lönestrid på Gävletidningar

Löneförhandlingarna på Arbetarbladet och Gefle Dagblad är på väg att stranda. Journalistklubben vill ha en gemensam förhandling för båda redaktionerna men arbetsgivaren vägrar. De centrala parterna är inkopplade.

Sedan sammanslagningen av Arbetarbladet och Gefle Dagblad till bolaget Gävletidningar AB år 2003 har redaktionernas löneökningar fortsatt att förhandlas separat. Men det vill den gemensamma journalistklubben nu sätta stopp för.

– Vi har slagits för en gemensam löneförhandling för båda tidningarna eftersom det är ett enda företag och en enda klubb. Men ledningen vägrar, säger Nils Holmqvist, ordförande i Gävletidningars journalistklubb.

– Vi ser flera fördelar med att ha en gemensam förhandling för Arbetarbladet och Gefle Dagblad, bland annat blir lönebildningen på företaget mer rättvis.

Sven Johansson, chefredaktör på Arbetarbladet, anser att en gemensam lönerevision blir för komplicerad.

– Grundtvisten handlar om att vi vill göra lönerevisionen så nära medarbetarna som möjligt. Grundproblemet med att ha en gemensam löneförhandling och lönepott är att det finns väldigt stora strukturella skillnader mellan redaktionerna, säger Sven Johansson.

Bland annat är cheferna på Gefle Dagblad inte med i klubben, medan alla Arbetarbladets chefer är det. Det är olika arbetstider på redaktionerna, vilket Sven Johansson anser måste vägas in.

– En gemensam förhandling skulle innebära att jag måste lära mig hela lönestrukturen och alla medarbetares prestation på Gefle Dagblad. Det blir mycket komplicerat. De har inte en enda lönerevision för alla anställda på Sveriges Radio eller Ikea heller.

De lokala parterna står långt från varandra och därför har de centrala parterna kontaktats.

– Förhandlingarna har inte strandat men vi kommer inte vidare just nu och därför har vi varit i kontakt med de centrala parterna, säger Nils Holmqvist på journalistklubben.

Journalistförbundet och Medieföretagen var inkopplade i lönerevisionen på Gävletidningar redan förra året, i samma ärende. Då enades parterna till slut om att ha delade lönerevisioner, mot vissa utfästelser om att skapa ett mer transparent lönesystem 2011.

– De utfästelserna har vi levt upp till, säger Sven Johansson, chefredaktör på Arbetarbladet.

Ragnar Forsén, ombudsman på Journalistförbundet anser att arbetsgivarens vägran att genomföra en enda förhandling är i strid med kollektivavtalet.

– När man slår ihop två verksamheter till ett företag så måste man korrigera skevheter i lönestrukturen. Det är en del av kostnaden för sammanslagningen. Arbetsgivaren har en skyldighet att hantera lönestrukturerna korrekt, och det innebär att man ska ha en förhandling eftersom det är ett bolag och en klubb, säger Ragnar Forsén.

Att en gemensam löneförhandling skulle bli alltför komplicerad för arbetsgivaren avfärdar han:

– Vi tror att arbetsgivaren har tillräcklig kompetens att klara av det, säger Ragnar Forsén.

Fler avsnitt
Fler videos