Gå direkt till textinnehållet

Ljusdals-Posten köper Hälsinge-Kuriren HK-journalisterna lättade och nöjda

Journalisterna på Hälsinge-Kuriren i Söderhamn drog en lättnadens suck när Ljusdals-Postens köp av tidningen blev officiellt.— Vi är väldigt nöjda, säger journalistklubbens ordförande Maya Halldén.

Journalisterna på Hälsinge-Kuriren i Söderhamn drog en lättnadens suck när Ljusdals-Postens köp av tidningen blev officiellt.

— Vi är väldigt nöjda, säger journalistklubbens ordförande Maya Halldén.

I och med att Ljusdals Tidnings AB, som ger ut Ljusdals-Posten, tar över Hälsinge-Kuriren från den 1 november förändras mediesituationen för Hälsinglands fyra tidningar.

Det har ryktats att HK skulle köpas upp av Hudiksvalls Tidning eller värste konkurrenten Ljusnan i Bollnäs. Men det var aldrig aktuellt för ägaren Bo Präntare, som köpte tidningen 1992.

Självständig lokal tidning

— Jag vill att Hälsinge-Kuriren ska fortsätta vara en självständig lokal tidning för Söderhamn. I det läget var Ljusdals-Posten den bästa köparen. Båda tidningarna kan även i fortsättningen behålla sin profil.

Präntare menar att risken för att HK skulle blivit en liten avläggare till antingen Hudiksvalls Tidning eller Ljusnan var alltför stor.

— En annan viktig fråga för mig var att Kuriren även i fortsättningen skulle företräda socialdemokratiska värderingar på ledarplats. Det tror jag blir lättare med opolitiska Ljusdals-Posten som ägare.

Sjunkande annonsintäkter

Hälsinge-Kuriren har de senaste två åren tappat fem miljoner kronor i annonsintäkter. Det beror dels på den rådande annonskonjunkturen men även på att Söderhamn är en hårt drabbad ort som på kort tid tappat både flygflottiljen F15 och fått se sjukhuset nedlagt. Den minskade köpkraften på orten har fått annonsörerna att hålla hårdare i plånböckerna.

— Det kommer att ta något eller några år till innan det stabiliserar sig. Tidningen har förbrukat en del eget kapital och risken är att vi skulle ha tappat ännu mer om jag inte sålt nu. Jag tror att det här är det bästa för personalen.

Präntare chefredaktör

Bo Präntare kommer att stanna kvar på tidningen som chefredaktör med ansvar för politik och debatt.

— Jag fyller 70 år nästa år, men jag har lovat fortsätta ett tag till.

Ny ansvarig utgivare och redaktionschef blir Mats Åmvall. Han kommer även att kvarstå som chefredaktör på Ljusdals-Posten. Kent Lundquist, VD på HK, blir också kvar i sin nuvarande befattning.

Hälsinge-Kuriren har knappt 50 anställda, varav 24 är medlemmar i journalistklubben. Maya Halldén berättar att personalen känt oro för att HT eller Ljusnan skulle köpa tidningen. Hon ser inte Ljusdals-Posten som konkurrent. Tidningarna har inte samma spridningsområde och helt olika profil.

— Hade vi köpts upp av Ljusnan eller HT är risken stor att vi bara blivit en liten lokalredaktion kvar.

Stärker Ljusdals-Posten

Lars Svender, ägare och VD för Ljusdals Tidnings AB, ser affären i första hand som ett sätt att stärka Ljusdals-Posten.

— Vi är nog Sveriges minsta fristående dagstidning som överlevt så här långt. Jag ser det som en fördel att vi blir lite större.

På Ljusdals-Posten kommer affären inte att märkas så mycket, tror han.

— På sikt kommer vi att diskutera visst samarbete, till exempel gemensamma in- och utrikessidor och TV/radio-material. Men det blir en fråga som Mats Åmvall får ta tag i.

Kommer köpet att få några konsekvenser för konkurrensen mellan tidningarna i Hälsingland?

— Möjligen då att Ljusdals-Posten och Hälsinge-Kuriren blir mer jämbördiga med de andra tidningarna. Men det är min fasta övertygelse att vi på sikt måste hitta fungerande samarbetsformer mellan fler tidningar i Hälsingland, till exempel på annonssidan. Jag tror att den största konkurrensen inte kommer att finnas mellan olika dagstidningar utan med andra medier i framtiden.

Sedan 20 år tillbaka trycks Ljusdals-Posten på konkurrenten Ljusnan i Bollnäs. Hur blir det nu?

— Ljusnan sköter tryckningen på ett utomordentligt sätt. Det finns i dag inga planer på att byta. Men givetvis är det så att Ljusdals-Posten får en större styrka att förhandla med tryckerier och andra leverantörer genom köpet.

Hälsinge-Kuriren lade ner sitt tryckeri i början av 1997 när den gick över från sex- till femdagarsutgivning. Tidningen trycks nu av ett fristående företag som ägs av den tidigare tryckeripersonalen. Kontraktet löper i ytterligare drygt fyra år och det finns inga planer på att riva upp det.

Ljusnan överraskad

På senare tid har konkurrenten Ljusnan satsat hårt på att slå sig in på marknaden i Söderhamn, omkring fyra mil från Bollnäs. Bland annat utökades lokalredaktionen från två till fyra medarbetare vid årsskiftet.

— Köpet kom som en stor överaskning för oss, säger Alf Zettersten, redaktionschef och ansvarig utgivare på Ljusnan. Ryktet hade gått att Hudiksvalls Tidning skulle köpa Kuriren. Och visst var vi också intresserade, för att kunna trygga tidningsutgivningen i södra Hälsingland. Det känns hårt att vi inte fick vara med i budgivningen. På mycket lång sikt tror jag inte att det finns plats för fyra tidningar i Hälsingland.

Nu måste ledningen sätta sig ner och fundera över Ljusnans fortsatta satsning i Söderhamn.

— Vår avsikt har aldrig varit att knäcka Hälsinge-Kuriren. Däremot vill vi få del av marknaden eftersom vi kommer ut sex dagar i veckan.

— Ljusdals-Postens köp innebär en ny maktfördelning, säger Marie Svärdhagen, journalistklubbens ordförande på Ljusnan. Samtidigt känns det spännande. Ur journalistisk synvinkel är konkurrens alltid bra.

Fler avsnitt
Fler videos