Linn Ohlsson, Västra distriktet FOTO: Tor Johnsson

Linn Ohlsson: ”Det behövs mer jävlaranamma”

12 april, 2018

Journalistkongressen 2018 Kongressen vill att Journalistförbundet omedelbart inleder ett arbete med att stärka klubbar i arbetsmiljöarbetet. ”Det behövs lite mer jävlaranamma”, sade Linn Ohlsson, Västra distriktet. Förbundsstyrelsen medgav att man misslyckats med att få in arbetstidsfrågorna i kollektivavtalsförhandlingarna.

Under torsdagsförmiddagen debatterade kongressen motioner om arbetsmiljö och arbetstider. Flera ombud vittnade om ohållbara arbetssituationer för journalister runt om i landet; personer som är på väg att gå sönder på grund av den hårda arbetsbelastningen och skiftarbete.

Ombuden krävde i flera yrkanden att förbundet omedelbart inleder ett arbete med att stärka klubbar och sektioner i arbetsmiljöarbetet, något förbundsstyrelsen ställde sig bakom.

– Det behövs mer jävlaranamma, sade Linn Ohlsson, Västra distriktet, från talarstolen.

Gabriella Mohoff, ordförande i journalistklubben på Göteborgs-Posten, beskrev en kraftigt försämrad arbetsmiljö för journalister på arbetsplatsen:

– Vi ser en attitydförändring. När våra journalister började arbeta klockan fem på morgonen gick arbetsgivaren med på arbetstidsförkortning för att få kortare arbetspass. Nu tänjer man det åt andra hållet, och de som börjar klockan fem jobbar tio timmar i sträck, fem dagar i sträck. Det är viktigt att vi berättar om vad arbetsgivaren gör. Sätt dit dem! sade Gabriella Mohoff.

Thomas Berglund, Svenska Dagbladets journalistklubb, uttryckte besvikelse över att förbundet inte lyckats få in bättre arbetstidsförkortningar i de centrala kollektivavtalen.

Sara Stenman, föredragande för förbundsstyrelsen, medgav att man misslyckats:

– Vi vet att vi inte kom nästan någonstans i avtalsförhandlingarna. Det beklagar vi. Vi har en motpart som inte är så förtjust i arbetsförkortningar, sade Sara Stenman.

Kongressbeslutet innebär bland annat att frågorna om arbetstidsförkortning och stärkt arbetsmiljöarbete skickas till avtalskonferensen.

Journalistkongressen 2018

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies