Gå direkt till textinnehållet

LÄSTIPSET

-

Epikanalys/ En introduktion

Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson

Studentlitteratur

Den här boken är i första hand avsedd för den grundläggande utbildningen i litteraturvetenskap på universitet och högskolor men kan också vara användbar för andra litteratur- och medieintresserade.

Författarna är verksamma vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

I boken analyseras romaner, noveller och andra former av skönlitterärt berättande. I samband med att olika begrepp presenteras, ges exempelanalyser av olika verk av författare som Voltaire, Mary Shelley, Jack Kerouac och Stig Dagerman.

Lyrikanalys/ En introduktion

Lars Elleström

Studentlitteratur

Lars Elleström är forskare och lärare vid Växjö universitet.

I den här boken presenterar han grunderna för lyrikanalys och lyriktolkning. De viktigaste termerna och teorierna förklaras.

I boken tar han upp vilken nytta man kan ha av att förstå vissa begrepp när man anlyserar och tolkar lyrik.

Dramatikanalys/ En Introduktion

Birthe Sjöberg

Studentlitteratur

Den som har funderat på att skriva dramatexter kan ha nytta av Birthe Sjöbergs bok. Hon är verksam vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

I den här boken presenteras analysredskap för dramer. Boken avslutas med analys och tolkning av Racines Faidra, Sartres Flugorna och Caryl Churchills Top Girls.

Fler avsnitt
Fler videos