Gå direkt till textinnehållet

Lärarförbundets styrelse: ”Inga grundläggande förändringar har skett”

Lärarförbundets styrelse uppger i ett yttrande att inga grundläggande förändringar har skett för förbundets tidningars verksamhet.

Kritiken mot förändringarna på Lärarförbundets tidningar har varit hård efter att förbundsstyrelsen beslutat att ta bort redaktionernas uppdrag att granska förbundets inre liv, samt att slå ihop redaktionerna med kommunikationsavdelningen.

Som Journalisten berättade i våras har styrelsebesluten lett till att 18 avdelningar och ett antal enskilda medlemmar har motionerat eller stämt in i motioner om vikten av oberoende för Lärarförbundets tidningar, till förbundets kongress i höst.

Nu har Lärarförbundets styrelse lämnat sina yttranden till motionerna, och av dessa framgår bland annat att förbundsstyrelsen inte anser att det har skett några grundläggande förändringar för förbundets tidningars verksamhet. Förändringarna har i stället syftat till att uppnå ”ökad samordning, ökat samarbete, större sambruk av innehåll, en effektivare användning av medlemmarnas pengar samt en ökad effekt av Lärarförbundets fackliga påverkansarbete”, enligt Lärarförbundets styrelse.

”Viktiga utgångspunkter är att det redaktionella programmet i huvudsak vilar på samma publicistiska principer som tidigare. Chefredaktörer är fortsatt ansvariga utgivare med stöd i tryckfrihetsförordningen och med etisk grund i spelreglerna för press, radio och tv”, skriver förbundsstyrelsen i sitt yttrande och fortsätter:

”Det dagliga arbetet på förbundets tidningsredaktioner leds också fortsatt av chefredaktörerna. Något förbud att granska förbundet finns inte även om det inte är ett primärt mål för tidningarna.”

Fler avsnitt
Fler videos