Gå direkt till textinnehållet

Landsortspressens annonsintäkter står stilla

Storstadspressens annonsförsäljning återhämtade sig med 30 procent årets andra kvartal, men landsortspressens ligger i princip stilla från pandemiåret 2020. ”Oroväckande”, säger TUs nya vd Johan Taubert.

Ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige visar att morgonpressens annonsintäkter ökade med tolv procent under årets andra kvartal, jämfört med samma period 2020. Totalt såldes annonser för 745 miljoner kronor.

Ökningen är positiv men balanserar inte upp det kraftiga fallet under andra kvartalet förra året, konstaterar TUs nya vd Johan Taubert.

Hur illa är det?
– Jag hade hoppats på en större ökning. Med tanke på hur dramatiskt förra året var hade jag hoppats att annonsmarknaden skulle ha återhämtat sig mer än den gjort, säger Johan Taubert.

Annons Annons

Anmärkningsvärt är att storstadspressen återhämtat sig betydligt, upp 29,5 procent under perioden, medan landsortspressen bara ökar med två procentenheter – där de digitala annonserna står för hela ökningen medan printannonseringen ligger stilla.

– Det är oroväckande, menar Johan Taubert.

Hur viktig fråga är annonsintäkterna?
– Här och nu är den extremt viktig, med tanke på det dramatiska tappet i fjol. Men i långa perspektivet blir läsarintäkterna ett allt viktigare ben för tidningarna att vila på. Förmågan att ta betalt för sin journalistik av läsarna kommer för många att vara avgörande framåt.

Johan Taubert slutade som förlagsdirektör på Egmont i våras och har bara hunnit jobba som vd på Tidningsutgivarna i tio dagar.

Vad vill du göra som vd, har du någon programförklaring?
– Dels har vi en lång rad viktiga politiska frågor som kommer avgöras den närmaste framtiden. Hur ska det framtida mediestödet se ut, hur ska konkurrenssituationen mellan publicister och techjättarna förbättras – vi har ett upphovsrättsdirektiv som ska implementeras i svensk lagstiftning.

– Dels har vi den övergripande frågan hur vi säkrar att det även i fortsättningen finns en fri, oberoende journalistik. Det är inte en fråga som kommer att avgöras närmaste året utan något vi och många andra måste jobba för kontinuerligt.

Genom påverkansarbete?
– Ja, genom lobbying och information. När beslutsfattare behöver fördjupad kunskap om branschen är TU en av de aktörer som har analyserna och underlagen för det. Där behövs verkligen TU, säger Johan Taubert.

– Sedan tycker jag att TU ska driva journalistikens frågor brett, öka förståelsen i samhället om hur viktigt det är med journalistik.

Du har en bakgrund i tidskriftsbranschen – hur bra kan du dagspress egentligen?
– Ursprungligen är jag nyhetsreporter, jag har jobbat på Sörmlands Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Och jag har alltid varit en nyhetskonsument av rang. Men väl på plats här inser jag att det är många frågor som jag behöver ta mig tid att sätta mig in i. Många frågor kan jag från mitt engagemang i Sveriges Tidskrifter, men andra är helt nya, som mediestödet.

Fler videos
Fler avsnitt