Gå direkt till textinnehållet

Landsorten fortfarande efter i lönestatistiken

Löneklyftan mellan Stockholm och landsorten består. Det visar Tidningsutgivarnas och Journalistförbundets gemensamma lönestatistik för år 2002.

Löneklyftan mellan Stockholm och landsorten består. Det visar Tidningsutgivarnas och Journalistförbundets gemensamma lönestatistik för år 2002.

En 30-årig reporter som jobbar på dagspress i Stockholm tjänar ungefär 27 300 kronor i månaden. Det är 6 400 kronor mer än kollegan i landsorten. Medianlönen ligger där på ungefär 20 700 kronor.

Den stora skillnaden ligger inte i ingångslönerna utan i löneutvecklingen. Konkurrensen om arbetskraften är större i storstäder vilket gör det lättare att höja lönen än i landsorten. Men det är inte så att alla journalister i Stockholm med automatik får en snabbare löneutveckling för att de jobbar i huvudstaden. Det finns en löneskillnad mellan dem som lyckas ta sig in på företag med höga löner och de som hamnar utanför.

Enligt tabellerna nedan skulle lönerna ha ökat med ungefär sex procent mellan åren 2001 och 2002. Detta stämmer dock inte eftersom förra årets statistik togs fram innan löneavtalet mellan Tidningsutgivarna och Journalistförbundet blev klart.

bryt

I det nya avtalet fick journalister en generell lönehöjning med 1,4 procent (från den 1 april 2001) och en allmän pott för individuell fördelning på 2,8 procent (1 april 2002). Från 1 april 2003 tillkom en allmän pott på 3,0 procent.

Den genomsnittliga veckoarbetstiden för hela riket är 38,4 timmar. Journalister i Stockholm jobbade lite mindre: 37,8 timmar. I övriga landet jobbade man 38,7 timmar.

Lönestatistiken bygger på uppgifter från september förra året och omfattar 5 865 medarbetare varav 4 946 heltidsanställda och 919 deltidsanställda från 123 medieföretag. Av totala antalet journalister var 1 542 anställda vid företag i Stockholm.

Ökningen av medellönen för tidskriftjournalister som omfattas av Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA) är inte lika stor som på TU-området.

Den statistiska ökningen av medellönen, med hänsyn till bland annat ålders och yrkessammansättning, är på Mia-området till och med lägre än kollektivavtalets nivå för löneökningar. En delförklaring är troligtvis att många äldre, med lång yrkeserfarenhet och höga löner, har gått i pension.

– Medelåldern är relativt hög inom avtalsområdet. Vi har sett den här effekten förut, men inte lika kraftigt, säger Ragnar Forsén, ombudsman på Journalistförbundet.

Medellönen, den fasta kontanta månadslönen, var för tidskriftsjournalister 28 794 kronor. Lönestatistiken för MIA-området omfattar ungefär 600 journalister. Statistiken visar löneläget i oktober 2002.

pj@journalisten.se

Här hittar du lönetabellerna:

* TU – http://www.journalisten.se/a.asp?article_id=2642

* MIA – http://www.journalisten.se/a.asp?article_id=4297

Fler avsnitt
Fler videos