Gå direkt till textinnehållet

Lagen ett viktigt steg framåt

- Den nya Radio- och TV-lagen är ett viktigt steg framåt. Vad jag saknar är lagstöd för ett utbud av speciellt lättförståeliga program för människor som inte fullt behärskar språket, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

I går började den nya Radio- och TV-lagen att gälla. Den innebär en EU-anpassning med flera inslag som öppnar för produktplacering och friare sponsring av programutbudet. Lagen innebär också ökat fokus för tillgänglighet för funktionshindrade.

Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, anser att lagen är ett viktigt steg framåt:

– Man öppnar perspektivet att alla ska ha tillgång till medieutbudet. Det har vi väntat länge på, säger hon.

Annons Annons

Handikappförbunden, samorganisation för flera förbund, har tidigare drivit frågan om att funktionshindrades intressen inte ska ses som särintressen utan som allmänintressen, och att handikappolitiken bör upphöjas till allmänpolitik.

Vad anser du vara de största bristerna i lagen?

– Jag har inte hunnit läsa hela lagtexten, eftersom jag fortfarande är på semester. I utkasten slogs fast garantier för textning av programutbudet, vilket är bra. Men när det gäller webb-TV tror jag att dessa krav inte gäller att göra webb-TV-utbudet mer tillgängligt. Det är också angeläget.

– Sedan finns behov av syntolkning i programutbudet, och utbud av lätt kommunikation för människor som inte helt behärskar språket, säger hon.

Handikappförbunden framhåller Storbritanniens lag om textning, teckentolkning och syntolkning som förebild för att öka Sveriges tillgänglighet i kommersiella kanaler och Public service.

Fler avsnitt
Fler videos