Gå direkt till textinnehållet

Ett steg kvarstår innan mediestödet är på plats

Efter att regeringen på ett extra sammanträde förra veckan fattat beslut om en förordning är det nu upp till Myndigheten för press, radio och tv att ta fram föreskrifterna. ”Vi kommer behöva jobba fram till jul och också i mellandagarna för att bli klara till januari”, säger enhetschefen Kajsa Rohdin.

Efter en höst där olika milstolpar avlöst varandra på vägen mot ett nytt mediestöd ligger nu bollen hos Myndigheten för press, radio och tv, MPRT. De ska ta fram föreskrifter kring stödet, och det är nu bråda dagar hos myndigheten. 

– Vi kommer behöva jobba fram till jul och också i mellandagarna för att bli klara till januari. Men vi har tagit höjd för det i vår planering och gjort vad vi kunnat för att processen inte ska dra ut på tiden, säger Kajsa Rohdin, enhetschef med ansvar för mediestödsfrågor på MPRT.

I fredags förra veckan fattade regeringen på ett extrainsatt möte beslut om förordningen, som preciserar den lag som tidigare under hösten antogs i riksdagen. Det var först efter det som MPRT kunde börja med den sista delen av arbetet med föreskrifterna. 

Annons Annons

– Vi fick ju del av förordningen samtidigt som alla andra. Vi behöver se till att allt det som vi förberett hittills håller och stämmer överens med hur förordningen ser ut, säger Kajsa Rohdin. 

MPRT skickade redan under sommaren ut ett förslag på föreskrifter på remiss. Det för att kunna korta arbetstiden efter att riksdagen och regeringen fattat sina beslut. 

– Vi har fått in synpunkter under remissrundan som vi nu går igenom igen och ser om vi behöver ändra i vårt förslag, säger Kajsa Rohdin.  

Därför finns det i nuläget ingen plan att skicka ut det slutgiltiga förslaget på ytterligare remiss.

– Det skulle försena när vi kan börja handlägga ansökningarna, och det skulle ju innebära att stödet betalas ut ännu senare än vad de nu gör, säger hon. 

Kan du säga redan nu om något kommer att ändras jämfört med utkastet?
– Nej, men det kan komma information kring det på vår sajt när det är beslutat, säger Kajsa Rohdin. 

Föreskrifterna kommer att publiceras i sin helhet efter årsskiftet, när den nya lagen trätt i kraft. Men redan nu har myndigheten börjat publicera information kring hur ansökningningarna ska gå till. 

– Vi kommer att publicera löpande i takt med att vi blir klara med vårt informationsmaterial. Det kommer bland annat att komma instruktionsvideor kring hur man ska söka, och vi ska vara med på TUs och Gratistidningarnas förenings informationsträffar kring det nya mediestödet. 

Enligt nuvarande plan ska ansökningarna för mediestödet öppna den 8 januari. Under nästa år ska ansökningarna öppna under hösten, och besluten ska vara fattade innan årskiftet. 
 

Fler avsnitt
Fler videos