Gå direkt till textinnehållet

Kulturfrilansar nekas förhandla kollektivt med DN

Dagens Nyheters kulturfrilansar vill förhandla kollektivt när tidningen planerar att sänka arvodena. Men DN vägrar. Frilansarna motsätter sig DN Kulturs förslag att sänka deras arvoden med omkring 20 procent.

Dagens Nyheters kulturfrilansar vill förhandla kollektivt när tidningen planerar att sänka arvodena. Men DN vägrar.

70-80 journalister som frilansar åt DN har utsett ombud som de vill ska förhandla kollektivt åt dem. De motsätter sig DN Kulturs förslag att sänka deras arvoden med, enligt uppgift, omkring 20 procent.

Frilansarna är medvetna om att DN behöver spara och har gått med på stora sänkningar av krönikearvoden, men nu säger de stopp: Vill DN inte spendera lika mycket på frilansmaterial får man helt enkelt köpa färre artiklar.

Journalistförbundets vice ordförande Arne König anser att frilansarna gör klokt i att förhandla för att nå en gemensam lösning. Han ställer sig bakom frilansarnas krav.

– Inga anställda journalister har gått ner i lön. Då är det inte rimligt att frilansarna ska göra det.

bryt

DNs kulturchef Maria Schottenius vägrar gå frilansarna till mötes.

– DN har som princip att inte förhandla kollektivt med några frilansar, säger hon. I det här fallet är majoriteten av frilansarna företagare, personer med egna firmor, som plötsligt agerar i grupp.

Schottenius förklarar att DN är intresserad av skribenter som opinionsbildare, av deras personliga röster. Hon hävdar att kultursidorna är uppbyggda med tanke på att enskilda personer skriver i kraft av sin individuella hållning, vilket också får genomslag i tidningens förhållande till dessa personer.

Maria Schottenius hänvisar till en genomgång av hur olika tidningar betalar sina frilansar som Journalisten publicerade i höstas.

– Den visade att Dagens Nyheter höll den högsta arvodesnivån av alla. Det gör vi fortfarande. Men i ett läge med så tuffa besparingskrav som DN har just nu är det rimligt att man ser över kostnaderna till alla som levererar material till DN.

bryt

DN Kultur har tillämpat olika prisnivåer för frilansar, vilket uppenbarades då redaktionen gick ut med förslag till nya arvoden. Enligt förslaget ska arvodesnivåerna utjämnas, men frilansarna är missnöjda med att den nya nivån ligger strax över den tidigare lägstanivån.

– Det handlar om riktlinjer, säger Maria Schottenius. Jag förstår att alla helst hade velat bli arvoderade enligt den dyraste taxan, men vi har ett ansvar för att ekonomin inte går åt pepparn och att vi håller vår budget.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos