Kritik mot TV-kanalers
avtal om upphovsrätt

1 mars, 2013

Svenska TV-kanalers avtal med Epidemic Sound får skarp kritik. Företagets affärside är att göra musikläggning av TV-produktioner billigare och enklare. Kritikerna påstår att avtalet begränsar programmakares kreativa uttryck och ger mindre pengar åt kompositörerna.

Sveriges Television och TV4 har skrivit avtal med det svenska Epidemic Sound för att kunna köpa musik till sina TV-produktioner ur företagets musikkatalog. Musiken kan användas i alla typer av program, från nyhetsinslag och dokumentärfilm till barn- och nöjesproduktioner.

Epidemic Sounds ambition är att vara bäst i världen på produktionsmusik och affärsmodellen går ut på att kunna erbjuda en enklare och billigare lösning för musikläggning av TV-program.

Avtalen med de stora TV-bolagen har fått mycket kritik den senaste veckan och har anklagats för att beröva regissörer och programmakare det kreativa verktyget att fritt välja musik till sina produktioner. Kritiken har också handlat om att kompositörer på ett ogynnsamt sätt måste avstå från sin upphovsrätt efter att de sålt sin musik till Epidemic Sound.

Oscar Höglund, VD för Epidemic Sound, säger att bilden som ges i media av villkoren i avtalen med både kompositörer och köpare är både onyanserad och på många ställen felaktig.

– Angående betalningen till våra upphovsmän så betalar vi för ett verk även om det aldrig kommer till användning, vilket andra inte gör. Visst är det så att vi betalar engångsbelopp men vi har också andra utbetalningsmodeller där vi gör utbetalningar kontinuerligt. Hur mycket det är beror på flera faktorer, till exempel verkets komplexitet. Det har påståtts i media att vi bara betalar några hundralappar och visserligen är vår lägsta ersättning drygt 600 kronor, men det är för väldigt enkla kompositioner. Vi har betalat ut upp till 400 000 kronor för vissa stycken, säger Oscar Höglund.

När det kommer till avtalen med köparna och Epidemic Sound så har kritiken handlat dels om att regissörerna begränsas i sin frihet att välja musik och dels risken för ensidigheten som kan uppstå när man endast har en källa för musik.

– Det finns inget i våra avtal som säger att en viss procentsats av musiken som används i bolagens produktioner ska vara från vår katalog, det är helt upp till dem själva. Vi är bara en av många källor att hämta musik från och hur mycket vår tjänst används är upp till köparen, säger Oscar Höglund.

Rebecca Barzegar, förhandlingschef på SVT, intygar att det inte finns något sådant inskrivet i avtalet.

– Det är svårt att säga exakt i hur stor del av våra program vi använder Epidemic Sounds katalog men det är inte i mer än fem procent av SVT:s totala musikanvändning. I Barnkanalen är det mer, men under tio. Avtalet har funnits i många år och Epidemic Sound är bara en av många som levererar musik till oss. En av fördelarna med deras musik är att vi kan har rätt att låta produktioner ligga på nätet längre än 30 dagar, vilket är en begränsning som gäller när vi använder Stim-anslutnas musik.

Karin Jihde, kommunikationschef på Stim, säger att det förstås är upp till rättighetshavarna själva hur de väljer att förvalta sina rättigheter men att det är viktigt att upphovsmännen har all information och kan göra ett medvetet val innan de säljer rättigheterna.

– Som intresseorganisation tycker vi dock att det är olyckligt om musikskapare utsätts för stor press från sina uppdragsgivare att avsäga sig sina rättigheter. Ett exempel är just kompositörer som skriver tv-musik för de producenter som har avtal med stora tv-bolag, där bolagen kräver att en viss del av musiken ska vara friköpt. Det säger sig självt att valmöjligheterna för dessa kompositörer blir begränsade, om de vill behålla sina uppdrag, säger Karin Jihde.

Hon framhåller också den stora skillnaden i att Epidemic Sound är ett vinstdrivande företag till skillnad från Stim vars uppgift är att bevakar sina medlemmars intressen. Konkurrensen påverkar förstås intresseorganisationens förhandlingsläge.

– Epidemic Sound har en affärsmodell som bygger på att du säljer alla rättigheter till dina låtar till Epidemic Sound för all framtid. Du avsäger dig då både den ekonomiska och ideella rätten till dina verk. Dina ekonomiska rättigheter begränsas därigenom till en engångssumma per antaget verk, det vill säga betalningen till Epidemic Sound. Därefter får du ingen mer ersättning när dina verk spelas, säger Karin Jihde.

Oscar Höglund är noga med att betona att kompositörerna inte förlorar sin ideella rätt till musiken, även om de säljer sin ekonomiska.

När det kommer till kritiken att tonsättare inte kan vara Stim-anslutna och arbeta för Epidemic Sound samtidigt säger Oscar Höglund att påståendet är riktigt.

– Vi har inte möjlighet att jobba med Stim-anslutna upphovsmän eftersom det finns en exklusivitetsklausul i Stims anslutningsavtal där det framgår att all musik som upphovsmannen skapar, utan undantag, måste administreras av Stim, säger Oscar Höglund.

I Epidemic Sounds avtal nämns inte bara avtal med Stim. Det står också att man inte kan vara ansluten till någon förvaltningsorganisation överhuvudtaget, svensk eller utländsk, för att kunna arbeta för företaget.

Kommentarer

Det finns 2 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av lenny fre, 2013-03-01 13:19
På StudioForum ger Epidemic Sounds David Criss en annan bild än Oscar Höglund ger i denna artikel. Han talar inte om 400 000 kr (som måste vara en väldigt svår nivå att hålla med en omsättning på 11 miljoner), utan tycks försvara de vanligtvis låga ersättningarna med att man är ett slags "plantskola", inte en professionell leverantör av musik: "En enhetlig tariff på 606 kr (ex moms) per godkänt verk. Vi köper loss de ekonomiska rättigheterna till dina verk. Du får alltså betalt en gång för ditt verk.Du får betalt för alla låtar som blir godkända, oavsett om de spelas eller inte. Du måste fakturera via enskild firma, handelsbolag eller genom aktiebolag. Vi tror att Epidemic Sound är ett bra första steg i en musikkarriär. Vi erbjuder en möjlighet att kunna leva och tjäna pengar på musik och dessutom under resans gång lära sig en hel del, av två av Sveriges mest etablerade och meriterade låtskrivare." http://forum.studio.se/index.php/topic/82465-vill-du-hora-dina-latar-pa-basta-sandningstid/
Inlagt av Tom Höglund fre, 2013-03-08 21:57
Hej, Efter den senaste tidens skriverier om oss i ett antal olika medier såsom tidningar och bloggar vill vi gärna ge en bredare bild av vår verksamhet och vad vi försöker åstadkomma. På följande länk hittar du en text med de vanligast förekommande missförstånden och lite mer fakta: http://epidemicsoundinfo.wordpress.com Mvh Tom Höglund Epidemic Sound

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies