Gå direkt till textinnehållet

Kritik mot OSEKs förslag

Journalistförbundets ordförande är besviken på att utredningen inför en ny sekretesslag inte gjorde en genomgripande översyn över balansen mellan öppenhet och sekretess. ”Det leder till att man accepterar det läge som råder idag med kraftigt ökad sekretess”, konstaterar Agneta Lindblom Hulthén.

Journalistförbundets ordförande är besviken på att utredningen inför en ny sekretesslag inte gjorde en genomgripande översyn över balansen mellan öppenhet och sekretess. ”Det leder till att man accepterar det läge som råder idag med kraftigt ökad sekretess”, konstaterar Agneta Lindblom Hulthén.

I torsdags presenterade Offentlighets och sekretesskommittén, OSEK, ett 600 sidor tjockt betänkande om öppenheten till justitieminister Thomas Bodström. I betänkandet presenteras ett förslag på en ny sekretesslag, som syftar till att bibehålla den nuvarande balansen mellan offentlighet och sekretess. Men det är inte bra nog, anser Journalistförbundet som presenterat en rapport som visat att bara två av 194 ändringar i sekretesslagen under de senaste tio åren har lett till ökad öppenhet. 74 av förändringarna har inneburit skärpt sekretess och någon analys av de negativa konsekvenserna av försämringarna har inte förekommit.

Det görs inte heller i betänkandet, vilket förbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén beklagar:

Annons Annons

– Utredningen har inte fullföljt sitt uppdrag att genomföra en genomgripande översyn över balansen mellan öppenhet och sekretess. Det leder till att man accepterar det läge som råder idag med kraftigt ökad sekretess.

Förbundet ser dock också en del positiva inslag i betänkandet:

– Det är positivt att man nu föreslår att enskilda myndigheter på eget initiativ kan lämna ut en begärd handling som omfattas av sekretess om allmänintresset av insyn har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda, kommenterar Agneta Lindblom Hulthén. En sådan intresseavvägning har myndigheterna inte kunnat göra förut.

Förslaget till ny sekretesslag innehåller några fler nya bestämmelser som påverkar förhållandet mellan offentlighet och sekretess, Det föreslås bland annat att sekretess ska gälla inom hela den offentliga förvaltningen för en uppgift om enskild som rör hälsa eller sexualliv när det är uppenbart att den enskilde eller någon närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretess ska också gälla inom hela den offentliga förvaltningen för uppgift om enskilds adress eller hemtelefonnummer eller annan liknande uppgift, “om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående kan komma att utsättas för hot, våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs”.

Det införs också en bestämmelse om inre sekretess. Allt utbyte av känsliga uppgifter som har sin grund i skvaller, personlig nyfikenhet eller andra ovidkommande syften blir olagligt.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos