Gå direkt till textinnehållet

Kritik mot journalistutbildning

Svensk journalistutbildning brister i etnisk mångfald. Bara var 20e journalist har utländsk bakgrund. Det konstaterar utländska och svenska experter i en rapport skriver Svenska Dagbladet.

Svensk journalistutbildning brister i etnisk mångfald. Bara var 20e journalist har utländsk bakgrund. Det konstaterar utländska och svenska experter i en rapport skriver Svenska Dagbladet.

Den svenska journalistutbildningen står sig generellt dock väl i en internationell jämförelse, enligt granskarna.

Men det finns brister. I rapporten underkänns utbildningen vid Umeå universitet. Institutionen har ont om resurser och ingen fast anställd lärare har disputerat. Högskoleverket vill att institutionen ska mista sin examensrätt på magisternivå.

JMK i Stockholm kritiseras för att den praktiska delen inte prioriterats tillräckligt.

Södertörns högskola beröms för att den lyckats locka studenter med utländsk bakgrund.

Fler avsnitt
Fler videos