Gå direkt till textinnehållet

”Kriskongressen” kan börja

Bara 936 personer röstade fram de 111 ombuden till Journalistförbundets 31a ordinarie förbundskongress. Men kongress blir det ändå, med början i dag. Journalisten listar allt du behöver veta om vad som kommer att hända.

Bara 936 personer röstade fram de 111 ombuden till Journalistförbundets 31a ordinarie förbundskongress. Men kongress blir det ändå, med början i dag. Journalisten listar allt du behöver veta om vad som kommer att hända.

* PLATS

Djurönäsets kursgård, Djurhamn, utanför Stockholm

* TID

Kongressen öppnas i morgon onsdag 11.00. Förhandlingarna pågår till minst 23.00 på kvällarna, med start på nytt 09.00 dagen därpå. Kongressen avslutas på fredag den 27 maj 16.30.

* DELTAGARE

Utöver kongressombuden råder närvaroplikt för förbundsstyrelsen och dess revisorer, valberedningens ledamöter samt anställda funktionärer på förbundskansliet, inklusive Journalistens chefredaktör. Två representanter från seniordistriktet har också rätt att närvara. Alla dessa har yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.

* GÄSTER

Bland dem som väntas till kongressen finns utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, som gästtalare, Internationella journalistfederationens generalsekreterare Aidan White och TCOs ordförande Sture Nordh. En stol är reserverad för Dawit Isaak, som suttit fängslad utan rättegång i Eritrea sedan 21 september 2001.

* OFFENTLIGHET

Vem som helst har rätt att komma till kongressen som åhörare. Besökare har inte yttrande- eller förslagsrätt.

* OMBUDEN

111 ombud från 22 distrikt finns på plats. För ombuden gäller närvaroplikt under kongressförhandlingarna: frånvaro på mer än tio minuter måste anmälas till presidiet.

* GENOMSNITTSOMBUDET

Det genomsnittliga ombudet är en 44-årig kvinna, med 18 år i yrket och 26 222 kr i lön.

* PRESIDIUM

Kongressförhandlingarna leds av ett presidium bestående av tre ordföranden, som turas om vid klubban. Dessa väljs vid kongressens inledning.

* MOTIONER

Totalt ska 94 motioner avhandlas. Av dessa gäller 18 organisation och arbetsformer, 14 lönefrågor, 14 anställningsvillkor, åtta visstidsfrågor och åtta arbetslöshet. Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag till 30 motioner eller delar av motioner, bifall till 24 motioner eller delar av motioner och hänvisar 24 motioner eller delar av motioner till kommande avtalskonferenser.

* FÖRSLAG

Förbundsstyrelsen har lagt fram fem förslag till kongressen: om det yrkesetiska regelverket, om kampen mot visstidseländet, om förbundets frilansstrategi, om lönepolitiken, samt ett förslag om ekonomi och medlemsavgifter. Dessutom föreslås vissa stadgeändringar och ett nytt handlingsprogram för den kommande kongressperioden.

* DEBATTER

Två debatter finns inplanerade på kongressen utanför dagordningen: en om kriterierna för vem som ska få vara medlem i Journalistförbundet bör ändras och en om lönepolitiken och behovet av en lönepolitisk utredning.

* UTSKOTT

Ledamöter till utskotten väljs vid kongressens början. Utskotten arbetar parallellt med kongressförhandlingarna. Redaktionsutskottet föreslår uttalanden, berednings- och ekonomiutskotten tar upp sakfrågor i styrelsens förslag och yrkanden som kommer upp under kongressen och dechargeutskottet granskar förbundsstyrelsens agerande under kongressperioden, i frågor som de själva eller kongressombuden anser bör tas upp. Utskottet kan föreslå kongressen att besluta om kritik mot styrelsen eller enskilda ledamöter – eller att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet.

* BESLUT

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och de beslut som fattas ska följas av förbundsstyrelsen den kommande kongressperioden. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i frågor som kräver stadegändring, vilket kräver två tredjedels majoritet.

* VAL

Som sista punkt på kongressen väljs en ny förbundsstyrelse: ordförande, vice ordförande, tio ledamöter, revisor och två revisorssuppleanter. Totalt 22 personer har nominerats till de olika posterna. Ombuden på kongressen kan dessutom nominera namn till styrelsen på kongressen, fram till torsdag morgon. Valberedningens förslag till ny styrelse presenteras på torsdag 18.00.

* KOSTNAD

Kostnaden för kongressen har budgeterats till 3,5 miljoner kronor, vilket är en halv miljon mer än vad kongressen 2002 kostade. Största delen av kostnadernas utgörs av XXXXXX. Förbundskansliets arbete med kongressen är inte inräknat i kostnaden. Kongresskostnaden utgör knappt fem procent av Journalistförbundets budgeterade kostnader för 2005.

* KONGRESSMIDDAG

Efter kongressen, på fredag kväll hålls kongressmiddag för alla ombud och deltagare. På menyn: örtkokt vit sparris med parmaskinka, pestobakad lammytterfilé och jordgubbstartelette med mascarponeost.

* NÄSTA KONGRESS

Kommande förbundsstyrelse fattar beslut om tid för nästa förbundskongress. Denna ska hållas senast den 25 november 2008.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos