Gå direkt till textinnehållet

Konsult ska skapa bättre klimat på SR Malmöhus

Radio Malmöhus kallar in konsulter för att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan ledning och personal.

Radio Malmöhus kallar in konsulter för att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan ledning och personal.

Under hösten har facken på Radio Malmöhus presenterat en undersökning om hur personalen såg på arbetssituationen och kanalledningen. Det visade sig finnas ett utbrett missnöje med ledningen.

– Fackens undersökning är helt klart ett tecken på att det finns ett missnöje, säger Radio Malmöhus chef Sven Linderoth.

Annons Annons

Han ser inga enkla lösningar på problemen, men hänvisar till det projekt som startats för att förbättra samarbetet mellan de medarbetare som kommer från riksradion och de som kommer från lokalradion.

– Det finns en skillnad mellan företagskulturerna som ibland är tydlig, säger han.

Efter ett besök hos Radio Malmöhus den 5 oktober konstaterar yrkesinspektionen att den psykosociala arbetsmiljön flera gånger har kartlagts av arbetsgivare och av facken. Detta har dock inte lett till några konkreta åtgärdsplaner.

Inspektionen konstaterar också att det i psykosociala sammanhang kan bli låsningar och förtroendeklyftor som arbetsgivare och anställda har svårt att bryta.

Därför ger yrkesinspektionen rådet att man bör ta hjälp av någon utomstående, till exempel företagshälsovården.

Enligt Linderoth hade ledning och personal redan tidigare enats om att tillsammans kalla in en eller flera konsulter utifrån. Det är ännu inte klart vilken sorts konsult som ska anlitas.

Radio Malmöhus ansträngda ekonomi har bidragit till att stämningen på arbetsplatsen inte varit bra.

– Vi har jobbat i tre år med en svår ekonomi, säger Sven Linderoth. Jag vill antyda att de ekonomiska problemen inte varit lättare hos oss än de varit på andra stationer.

När ledningen förväntas lösa de ekonomiska problemen är det lätt att den drar på sig missnöje, menar han.

Nu har man emellertid nått en förlikning med Telia om den stora skulden för teleräkningar, 1,4 miljoner kronor.

Dessutom har man kommit överens med Sveriges Radio om bättre ersättningar för rikssändningar.

– Vi har varit i botten ekonomiskt men nu ska det bli bättre, säger Linderoth.

Fler avsnitt
Fler videos