Gå direkt till textinnehållet

KO prickar NWT och Google för vilseledande annons

Nya Wermlands-Tidningens webbsida och Google har gjort sig skyldiga till otillbörlig marknadsföring av ett bantningspreparat, anser Konsumentverket.

På NWT.se fanns den 31 juli en annons för ett bantningspreparat med budskapet:

”Jag gick ner 18 kilo och 5 cm runt midjan! Det var enkelt med det här underbara pillret."

Annonsen hade en länk till en webbsida med ytterligare påståenden om hur effektivt preparatet är.

Annons Annons

Enligt Konsumentverket, KO, är annonsen vilseledande och otillbörlig och NWT är, genom att publicera den på sin webbsida, medansvarig för den otillbörliga marknadsföringen.

Även Google är enligt KO medansvarig för den otillbörliga marknadsföringen.

KO anser att NWT och Google borde ha förstått att annonsen ger intrycket av att man bara genom att konsumera preparatet avsevärt kan minska sin vikt. Man hänvisar till ett utlåtande från professor Stephan Rössner om att man bara kan gå ner i vikt om man gör av med mer energi än man tar in.

Ett minimum av kontroll av annonsen borde ha räckt för att upptäcka att annonsen var vilseledande och otillbörlig och att den påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.

De två mediekanalerna ska nu få yttra sig i frågan.

Fler avsnitt
Fler videos