Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet vann viktig AD-dom

Journalistförbundet vann det viktiga målet mot Sveriges Radio i Arbetsdomstolen.

Domen rör fallet Linn Ohlsson som arbetat på Sveriges Radio i tio år utan att ha fått fast anställning.

Domstolen konstaterar att Sveriges Radio inte hade rätt att tidsbegränsa hennes anställning, utan att hon har en fast anställning

I domen skriver man bland annat att arbetsgivaren inte kunnat visa att det skett någon verklig förändring av Linn Ohlssons arbetsuppgifter när programavtalet skrevs. Därmed är hon att betrakta som anställd.

Arbetsgivarna hade krävt att om Linn Ohlsson skulle betraktas som anställd, så skulle det röra sig om en så kallad programanställning. Även i den frågan gick Arbetsdomstolen på Journalistförbundets linje.

AD menar att det inte finns något som styrker att Linn Ohlsson skulle ha kunnat få en programanställning. Därmed har Linn Ohlsson en tillsvidareanställning hos Sveriges Radio.

Sveriges Radio ska också betala 40 000 kronor i skadestånd till Linn Ohlsson och 25 000 kr till Svenska Journalist­förbundet.

Däremot får Linn Ohlsson inte rätt till bland annat semesterersätt­ning och ersättning för obekväm arbetstid, vilket Journalistförbundet krävt.

 − Arbetsdomstolen har funnit att Linn varit anställd av SR och klargör därmed att företag inte kan anlita våra medlemmar och kalla det för uppdrag i syfte att kringgå lagstiftningen, till exempel för att undvika att våra medlemmar erhåller företrädesrätt, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, i ett uttalande.

– Domen rör det här specifika fallet och vi respekterar självfallet domen. Vi kommer nu att analysera vad den innebär och återkomma efter det, säger Sveriges Radios personaldirektör Ingrid Wibom i en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos