SJF sågar mångfaldskrav
för statsstöd till medier

21 mars, 2017

Medieutredningen I sitt remissvar om Medieutredningen kritiserar Journalistförbundet flera av de föreslagna kraven för att erhålla mediestöd, bland dem mångfaldskravet.

I dag löper remisstiden ut för Medieutredningen som letts av Anette Novak på regeringens uppdrag. I sitt remissvar kritiserar Journalistförbundet flera av förslagen i utredningen, bland annat kraven för att få mediestöd (tidigare presstöd).

Som Journalisten tidigare berättat föreslår Medieutredningen att mediestöd bara får lämnas till allmänna nyhetsmedier som ”präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet” och som har ”ett redaktionellt innehåll som präglas av hög kvalitet och inre mångfald”.

De kraven ifrågasätter nu Journalistförbundet:

”Det är svårt att se hur ’hög kvalitet och inre mångfald’ och ’principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet’ ska kunna tillämpas på ett sätt som är rättssäkert och som inte leder till ständigt ifrågasättande av såväl enskilda beslut som mediestödet som sådant, från olika politiska utgångspunkter”, skriver Journalistförbundet i remissvaret.

Förbundet välkomnar Medieutredningens förslag om ett teknik- och plattformsneutralt stöd riktat till oberoende nyhetsförmedling. Förslaget har flera likheter med det förslag om ett förändrat presstöd som Journalistförbundet presenterat tidigare. 

Förbundet ser dock en stor risk för att den utvidgade ram som utredningen föreslår inte kommer att vara tillräcklig och ställer sig bakom förslaget om en mediefinansieringsutredning.

Medieutredningen

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies