Gå direkt till textinnehållet

Journalister avråder från jobb på SVT Nyheter Online

Sveriges Televisions medarbetarundersökning visar på svaga siffror för SVT Nyheters onlineredaktion.

Medarbetarundersökningen på SVT som genomfördes under hösten bekräftar de uppgifter om arbetsmiljöproblem på SVT Nyheters onlineredaktion som Journalisten berättade om i slutet av oktober.

Undersökningen har inte presenterats i sin helhet för någon utanför ledningsgruppen, inte ens fackklubbarna har fått se den. Men Journalisten har tagit del av uppgifter som visar att en stor andel av journalisterna på den 80 personer starka onlinedesken på SVT Nyheter skulle avråda andra från att söka jobb där.

På en skala mellan -100 och +100 där ett positivt resultat betyder att det är fler som rekommenderar arbetsplatsen än som inte gör det, ligger SVT som helhet på +10. SVT Nyheter Online ligger på -30. Videodesken, som ingår i SVT Nyheter Online och har haft stora arbetsmiljöproblem, landar på -75. Det innebär att en mycket stor majoritet av medarbetarna på videodesken skulle avråda arbetsplatsen till andra.

Annons Annons

Dock räknar SVT bara de som svarar 9 eller 10 på en skala 0-10 som ”positiva” svar på frågan om de skulle rekommendera arbetsplatsen, medan de som svarar 0-6 räknas som ”negativa” och 7-8 som ”neutrala”. Det innebär att resultatet sannolikt blir mer negativt än vid en binär fråga.

Medarbetare berättar för Journalisten att onlinedesken haft dåliga resultat i medarbetarundersökningen tidigare år.

– Min upplevelse är att ledningen inte har sett det som ett problem att folk säger upp sig för att de inte trivs. Det är lätt att rekrytera journalister att ersätta dem som slutar, säger en journalist på SVT Nyheter Online.

”Medarbetarundersökningen visar att arbetsmiljön på online-redaktionen har förbättrats på en del håll, men också att andra grupper har det tuffare. Vi arbetar med att bevara det som är bra och att förbättra det som inte är det”, skriver Michael Kucera, chef för SVT Nyheter Online, i ett mejl till Journalisten.

Fler avsnitt
Fler videos