Gå direkt till textinnehållet

Jönköpings kommun kritiseras av JO

Kulturnämnden i Jönköpings kommun får kritik av justitieombudsmannen, JO, som påpekar att en handling är allmän när den en gång expedierats.

En man i Jönköping fick ta del av handlingar från Kulturnämnden i Jönköpings kommun.

Han råkade dock tappa bort dokumenten och begärde att få ut dem ännu en gång. Han fick då beskedet att dokumentet var tjänsteanteckningar som inte borde ha diarieförts som allmän handling.  

Han överklagade till JO som i sitt svar skriver att har en handling en gång lämnats ut är det en allmän handling.

Fler videos
Fler avsnitt