Gå direkt till textinnehållet

JK överklagar friande GP-dom

Justitiekanslern överklagar tingsrättsdomen mot de tre journalister på Göteborgs-Posten som nyligen friades från brott mot tystnadsplikten.

Den 16 september ogillade Göteborgs tingsrätt åtalet mot en fotograf, en reporter och en nattchef på Göteborgs-Posten för brott mot tystnadsplikt.

Bakgrunden var ett reportage om våldtäkt i GP där den intervjuade kvinnan presenterades i tidningen med fingerat namn men rätt ålder – samt fotograferades och publicerades på en arrangerad bild. Kvinnan hävdar att hon lovats att vara anonym medan GP och de tre åtalade hävdar att kvinnan inte begärt eller lovats fullständig anonymitet.

JK skriver nu i sin överklagan att utgångspunkten för rättens bedömning måste vara att anonymitetsskyddet innebär en absolut rätt för meddelare att inte få sin identitet röjd.

"I en situation som den nu aktuella där omständigheterna talar för att en meddelare önskar att få vara anonym måste det därför ställas oerhört stora krav på att den som ansvarar för att upprätthålla anonymitetsskyddet tillser att uppgiftslämnarens inställning klarläggs innan det kan godtas att meddelarens identitet på något sätt röjs", skriver JK.

Fler videos
Fler avsnitt