Gå direkt till textinnehållet

JK: naken man i Insider får ingen ersättning

Justitiekanslern har beslutat att inte ge någon ersättning till en man som visades naken i ett inslag som sändes i TV3s program Insider.

Ett TV-team från Insider filmande mannen, med dold kamera, när han kroppsvisiterades av polisen. Under två tillfällen visades sedan inslaget i programmet. Mannen anmälde Polismyndigheten i Stockholms län för att han ansåg att en polisman begått tjänstefel när Insider tilläts filma händelsen. JK lade ned undersökningen med motiveringen att det handlade om ringa tjänstefel och ringa brott mot tystnadsplikten, vilket inte är straffbart.

JK har i ett nytt beslut bestämt att mannen inte ska få den ersättning han har begärt, det vill säga ersättning av staten för kränkning och ersättning för ombudskostnader. JK hänvisar till det tidigare beslutet att mannen inte har utsatts för något straffbart brott.  

Fler videos
Fler avsnitt