Gå direkt till textinnehållet

JK friar Svensk Skolidrott från förtal

 Justitiekanslern, JK, lägger ner en förundersökning mot tidningen Svensk Skolidrott som anmälts för förtal i en artikel om överviktiga barn.

 Tidningen anmäldes av mamman till en pojke som visades på bild. Hon ansåg att det var kränkande och förolämpande för hennes minderårige son att publicera bilden i det sammanhanget.

JK konstaterar att enligt brottsbalken får ingen annan än målsägaren väcka åtal (enskilt åtal) för förtal eller förolämpning.

Om brottet riktar sig mot någon som är under 18 år eller om målsäganden anmält brottet till åtal får dock bara åklagare väcka åtal om det av särskilda skäl från allmän synpunkt anses påkallat.

Annons Annons

JK kommer fram till att oavsett om det i det här fallet skulle röra sig om förtal eller inte, finns inga sådana särskilda skäl som motiverar att åklagare väcker allmänt åtal för förtal eller förolämpning.

JK avskriver därför ärendet.

Fler avsnitt
Fler videos