Gå direkt till textinnehållet

Ida Strutt om lärartidningarna: ”För dyrt för det man får”

Lärarförbundets kommunikationschef Ida Strutt frågades ut under ett seminarium på Organisationspressens dag, arrangerad av Sveriges Tidskrifter.

Temat på Organisationspressens dag på onsdagen var hur tidskrifterna kan arbeta för att värna den oberoende journalistiken – mot bakgrund av vad som hänt på Lärarförbundets tidningar, där 26 av 28 journalister nu valt att sluta i samband med att tidningsproduktionen går över till contentbolaget Make Your Mark.

Lärarförbundets kommunikationschef Ida Strutt medverkade per videolänk och blev utfrågad av Dagens Samhälles chefredaktör Olov Carlsson, i en sorts ansvarsutkrävande intervju inför publik. Stämningen var påtagligt irriterad vid flera tillfällen under intervjun.

Ida Strutt inledde med att avslöja att även Dagens Samhälle visat intresse för att ta över produktionen av Lärarförbundets tidningar:

Annons Annons

– Innan vi börjar här så är det väl sjysst för transparensen att berätta att du har hört av dig till mig och Lärarförbundet och velat lägga anbud på Lärarförbundets tidningsproduktion, sade Ida Strutt.

Olov Carlsson bekräftade detta:

– Jag kontaktade dig och frågade om det skulle vara intressant för Lärarförbundet om vi skulle lägga fram ett bud. Då sa du ”nej, ni ägs ju av arbetsgivarorganisationen”, men då sa jag att vi är en fri och självständig redaktion, så det går alldeles utmärkt, men det var inte intressant, sade Olov Carlsson.

Ida Strutt menade under intervjun att förändringarna på tidningarna inte lett till någon medlemsstorm i Lärarförbundet, utan att en handfull medlemmar har brytt sig om frågan.

– Däremot har det varit en väldigt riklig bevakning från tidningen Journalisten, som ju också har velat ta över tidningsproduktionen från Lärarförbundet. I övrigt skulle jag vilja säga att det inte är några stora reaktioner. Det är en stor branschfråga för journalister, det är inte en stor branschfråga för lärare, sade Ida Strutt.

Hon förklarade att bakgrunden till beslutet att lägga ut tidningarna på entreprenad var att förbundet behövde spara pengar efter att kongressen beslutat om sänkta medlemsavgifter, samtidigt som det skett ett medlemstapp.

– Vi måste se över alla våra kostnader. Vi lägger omkring 80 miljoner kronor på vår journalistiska produktion, vilket är mer än andra fackförbund, och då har Lärarförbundet valt att ta det här steget.

Olov Carlsson kontrade med att de 80 miljonerna var bruttokostnaden, och att det också fanns annons- och prenumerationsintäkter.

– När jag räknar på det här så blir årskostnaden för en medlem 220 kronor för tidningarna. Anser du att det är för dyrt? frågade Olov Carlsson.

– Jag tycker att det är för dyrt för det man får. Vi har för dåliga distributionsformer. Vi måste öka vår digitalisering. Vi vet att ungefär hälften läser Lärarnas Tidning varje gång den kommer och hälften gör det inte. Då känns det viktigt att vi tar ansvar för medlemmarnas pengar och ser till att den fantastiska journalistik som produceras också hamnar i de flöden och kanaler där medlemmarna är, svarade Ida Strutt.

När Olov Carlsson påstod att Lärarförbundets tidningar är ett av de viktigaste skälen till i varför folk väljer att vara medlem i Lärarförbundet avbröts han av Ida Strutt, som ifrågasatte uppgiften. Olov Carlsson hävdade att han sett en medlemsundersökning som visat detta, vilket avfärdades av Ida Strutt med ett skratt.

– Det stämmer inte. Det är bara en av sex som säger att de skulle rekommendera Lärarnas Tidning och Pedagogiska Magasinet, och det tycker jag är synd för jag tycker att de tidningarna är jättebra. En bärande del är att våra medlemmar blir allt mer digitala, och att vi ligger efter i den digitala utvecklingen. Jag vill verkligen se till att man får ökad utväxling av den fina journalistik som görs och når medlemmarna i de kanaler där de är.

Ida Strutt fick också en fråga om hur hon ser på att bara två av 28 på redaktionerna valt att följa med till Make Your Mark.

– Alla erbjöds att följa med över. Jag tycker att det är tråkigt att inte fler har valt att gå över, men det är ju deras individuella val.

På frågan om hon själv lärt sig något under processen svarade Ida Strutt:

– Ja, förändring är svårt och smärtsamt. Och det är väldigt spännande att både du och Helena Giertta från Journalistförbundets contentbolag har erbjudit sig att ta över Lärarförbundets tidningar. Det är många som har intressen i den här frågan.
 

Fotnot: Journalistförbundet har inget contentbolag, Helena Giertta är vd för Tidningen Journalisten AB som har journalistisk verksamhet och ger ut två fackliga medlemstidningar: Journalisten och Finansliv. Inte heller Dagens Samhälle är ett contentbolag.

Fler avsnitt
Fler videos