Gå direkt till textinnehållet

HD friar Gerdin och Sjöberg

Det blev en friande dom i Högsta domstolen i det så kallade spelmålet. Åtalet mot Anders Gerdin och Otto Sjöberg ogillas.

HD slår i dagens dom fast att Aftonbladets tidigare chefredaktör Anders Gerdin och Expressens tidigare chefredaktör Otto Sjöberg inte bröt mot lotterilagen när de 2003 publicerade annonser från utländska spelbolag. Publiceringarna polisanmäldes av Lotteriinspektionen.

Enligt HD kan de tidigare chefredaktörerna inte straffas för att ha främjat utländska lotterier, eftersom samma brottsrubricering inte hade kunnat användas om saken gällde svenska lotterier.

I maj 2011 friades Gerdin och Sjöberg i hovrätten. Sedan drev Riksåklagaren vidare fallet till HD.

Journalisten har sökt Thomas Mattsson och Jan Helin för en kommentar till dagens dom. I november, under domstolsförhandlingarna, skrev Mattsson så här på sin blogg:

"Det finns många skäl till varför främjandeförbudet bör avskaffas. För dagspressen är det en konkurrensfråga att svenska tidningar, som ges ut här och som bland annat satsar resurser på journalistik, ges samma möjligheter till annonsintäkter som kommersiella tv-kanaler som TV3 och Kanal 5."

Fler avsnitt
Fler videos