Gå direkt till textinnehållet

Håkan Carlson ber om ursäkt

FACKLIGT SJFs ordförande Håkan Carlson ber förbundskongressen och den medlem som uteslöts om ursäkt.

FACKLIGT SJFs ordförande Håkan Carlson ber förbundskongressen och den medlem som uteslöts om ursäkt.

Efter en livlig debatt uteslöt kongressen i juni en medlem för utebliven betalning. Samtidigt gav kongressen de nyvalda revisorerna i uppdrag att ånyo granska hur ärendet hade handlagts.

I slutet av september lämnade revisorerna sin rapport. Den innehöll mycket skarp kritik mot hur ärendet handlagts. Formella misstag hade begåtts. Kongressen hade fått ett undermåligt underlag för att fatta ett så allvarligt beslut som att utesluta en medlem.

Annons Annons

– Det här är det värsta fall jag stött på under mina nio år som SJFs revisor säger Charli Nilsson.

Förbundsstyrelsen diskuterade ärendet under sitt sammanträde i förra veckan.

– Vi har kommit fram till att detta inte har gått rätt till och ska be den uteslutne medlemmen och kongressen om ursäkt, säger SJFs ordförande Håkan Carlson.

Styrelsen har gett sitt arbetsutskott uppdraget att utreda vad som behöver göras.

– Alla aspekter ska tas upp, säger Håkan Carlson. Vi ska gå igenom rutinerna och utarbeta ett svar på revisorernas kritik. Eftersom vi ser allvarligt på kritiken vill vi lägga ner mycket arbete på det. Det är oerhört viktigt att det blir rätt i fortsättningen.

Ärendet kommer att diskuteras i AU den 28 oktober.

Charli Nilsson förväntar sig också att FS ber kongressen om ursäkt.

– Även jag ber medlem och kongress om ursäkt för att jag inte upptäckte bristerna när jag granskade ärendet. Men jag känner mig också kränkt av gamla förbundsstyrelsen. Det här visar att man inte utan vidare kan lita på de uppgifter som presenteras.

Han menar att det fanns grund för uteslutningen i och med att medlemmen hade en skuld till förbundet.

– Men man kan ändå diskutera om en skuld på 36 kronor ska behöva leda till uteslutning.

Charli Nilsson menar att det nu krävs en rejäl skärpning av rutinerna.

Uteslutningen kan inte hävas eftersom kongressen är den yttersta instansen i dessa frågor.

– Stadgemässigt är det kört, säger Charli Nilsson.

Han ser också allvarligt på att SJFs diarieföring inte förbättrats trots att revisorerna kritiserade den för ett år sen. Ansvaret för det faller på chefstjänstemän, AU och FS.

Fler avsnitt
Fler videos