Gå direkt till textinnehållet

Gräv 2015 till Jönköping

Jönköping arrangerar Grävseminariet 2015. Grävgeneral blir Kinna Svensson på Jönköpings-Posten.

– Alla medier i Jönköping ställde sig bakom ansökan att få Gräv 2015 och jag utgår från att de är beredda att vara med och sponsra arrangemanget, säger Kinna Svensson.

Hennes egen tidning kommer att betala hennes lön under de två tre månader inför seminariet då hon är Grävgeneral på heltid.

Hon gissar att Jönköping valdes ut därför att man i ansökan lyckades klargöra hur gärna man ville anordna seminariet och – inte minst därför att staden ligger logistiskt bra till. Det är geografiskt lätt att nå Jönköping för många.

Jönköpings-Posten 150 år och Kinna Svensson tror att Gräv 2015 innebär in möjlighet att marknadsföra tidningen under jubileumsåret.

Hon har idéer om ett par parallella teman för nästa års arrangemang, men vill inte avslöja dem innan hon träffat FGJs styrelse i mitten av april.

Redan om några dagar ska hon ta del av ett testamente från Bertholof Brännström, general för Gräv 2014 i Umeå, om vad som fungerat bra och mindre bra.

– Jag träffade honom på seminariet den gångna helgen och han rådde oss att göra allt så tidigt som möjligt. Det blir en utmaning att nå upp till nivån på seminariet i Umeå, som enligt många var det bästa hittills, exempelvis med bra föreläsare och väl fungerande teknik.

Tidigare har man inom FGJ haft tankar om att grävarkonferensen ska hållas vartannat år i Göteborg i samband med Mediedagarna, och vartannat år i någon annan stad. När Jönköping nu tar över stafettpinnen gör man ett avsteg från den ordningen.

– Jönköping fick arrangemanget nästa år på grund av att de kom med ett så väl förberett och bra förslag, bland annat med ett samarbete med utställningsmässan Elmia, säger FGJs ordförande Terje Carlsson. Elmia vill inte bara satsa på kvantitet utan också på kvalitet.

Terje Carlsson förklarar att FGJ är beroende av grävkonferenserna, både för sina intäkter och för sitt varumärke.

– Vi har höga förväntningar på Gräv 2015 i Jönköping.

Han tror att Göteborg återkommer som värd för tillställningen.

– Vi har mycket att vinna på samarbetet med MEG och Mässan. Där finns en beredskap och erfarenhet av att organisera sådana tillställningar. Man behöver inte mobilisera allt från början. Det blir mer effektivt.

Fler videos
Fler avsnitt