Gå direkt till textinnehållet

Frilansar ersätter vikarier på TV4

I stället för bemanningsföretag förlitar sig TV4 till stor del på frilansar för att täcka upp vakanser eller anställa medarbetare. Både bra och dåligt tycker frilansarna själva. Det urholkar kollektivavtalet anser Journalistförbundet.

Journalistklubben på TV4 har gjort en enkätundersökning bland de cirka 140 frilansar (91 svarade) som någon gång fakturerade TV-bolaget under år 2009.

Enkäten visar att 66 procent av frilansarna tidigare varit anställda på TV4, antingen som vikarie, projektanställd eller tillsvidareanställd. 46 procent svarade att de startade enskild firma för att få jobba kvar på TV4.

Annons Annons

Enkäten visar också att närmare 40 procent får 75 procent eller mer av sin inkomst från TV4, och 18 procent svarade att de är helt beroende av TV4 för sin försörjning. Journalistklubben på TV4 tolkar enkätsvaren som att frilansarna har en beroendeställning till TV4 och att det rör sig om förtäckta anställningar.

– Företaget använder sig av frilansar på ett felaktigt sätt. I många fall är frilansuppdragen kortare eller längre vikariat. Det borde vara riktiga vikariat, säger Sara Stenman, journalistklubbens ordförande på TV4.

TV4s personaldirektör Annakarin Runestad säger att frilansarna inte är beroende av TV4 för sin försörjning.

– Majoriteten av frilansarna vi anlitar har andra uppdragsgivare, säger Annakarin Runestad.

Hon påpekar att TV4 inte enbart tar in frilansar för att täcka upp då det uppstår luckor på redaktionerna utan även använder sig av vikarier.

Enligt beräkningar som journalistklubben gjort består 35 procent av den redaktionella personalen en vanlig dag av personer som inte är tillsvidareanställd och majoriteten av dessa är frilansar som fakturerar till TV4. Det rör sig om alla yrkesgrupper som reportrar, redigerare, fotografer och redaktörer.

– Frilansar jobbar i så stor omfattning på företaget så det kan tolkas som ett avsiktligt sätt att inte behöva anställa medarbetare, säger Arne König, Journalistförbundets vice ordförande som sitter i en grupp som arbetar med problemet att allt flera medieföretag förlita sig på frilansar istället för att anställa.

Journalistförbundet anser att det utbredda användandet av frilansar på lång sikt sänker arvodena och försämrar arbetsvillkoren för frilansar. Eftersom TV4 i dag har anställda medarbetare kan en frilans vid förhandlingar med arbetsgivaren hänvisa till villkoren i kollektivavtalet som TV4 har med Journalistförbundet.

– Om det skulle bli så att samtliga är frilansar kommer det att leda till lägre löner och försämrade arbetsvillkor. Den trygghet som frilansar har i dag, genom kollektivavtalet, försvinner. För att upprätthålla anständiga villkor på en arbetsplats uppfattar vi det som oerhört viktigt att kollektivavtalet gäller och tillämpas fullt ut, säger Arne König.

Han påpekar att det förekommer att frilansar måste skriva på avtal som innebär att de inte får jobba för andra arbetsgivare eller endast för arbetsgivare som är godkända av TV4.

– Man kan bli livegen. Friheten som frilans kan vara en chimär, säger Arne König.

Enligt Annakarin Runestad förekommer det att frilansar har kontrakt där det står att de inte får arbeta för en konkurrerande kanal, men att det då rör sig om programledare.

Anne Lagercrantz, chef för Nyheterna, säger att om det uppstår vakanser premierar redaktionen först och främst interna sökande. Vad frilansar erbjuds är inhopp för dem som exempelvis är sjuka.

– Det vanligaste klagomålet bland frilansar är att vi inte kan garantera hur många dagar de kan jobba, säger Anne Lagercrantz.

Hon påpekar att det finns både för- och nackdelar med att ta in frilansmedarbetare på nyhetsredaktionen. Risken är att de som inte har anställning är mindre benägna att vara obekväma och ställa kritiska frågor på redaktionsmöten.

– Nyhetsredaktionen har väldigt låg personalomsättning. Fördelen med att ta in frilansar är att vi kan lära känna nya duktiga journalister. Det är ett sätt att vitalisera redaktionen. Jag är glad att vi på Nyheterna inte går via ett bemanningsföretag när vi anlitar reportrar. Det blir dyrare och jag föredrar att ha direktkontakt med dem vi anlitar, säger Anne Lagercrantz.

Annakarin Runestad är inte främmade att anlita bemanningsföretag:

– För oss är det viktigt att få rätt person på rätt plats för ett projekt eller täcka upp för en ledighet.

Närmare hälften, 45,5 procent, svarade i enkäten att de skulle vilja vara anställda. Men ungefär lika många sade sig trivas med att vara frilans: 44 procent. I journalistklubbens enkät tycker många att frilansarnas villkor på TV4 är okej. På en niogradig skala gav ungefär hälften villkoren betygen tre eller fyra.

Journalisten har varit i kontakt med frilansar som känt sig tvingade att bilda enskild firma för att få jobba vidare på TV4. Ingen vill bli intervjuad. De är oroliga för att TV4 ska uppfatta dem som bråkiga och inte köpa deras tjänster om de uttalar sig i Journalisten.

Det finns även de som inte gillar att journalistklubben tar upp frågan om frilansar eftersom de är rädda för att företaget ska ändra på sin bemanningspolitik och börja anlita bemanningsföretag, vilket skulle leda till att de inte kan fortsätta frilansa för TV4.

Däremot är det lättare att hitta personer som är nöjda med att vara frilans och som ställer upp på en intervju.

Anne Pandolfi är sedan i somras frilansande reporter på Nyheterna. Hon har tidigare varit visstids- och timanställd på TV4.

– Att vara frilans är en livsstil som passar mig bra just nu. Det finns fördelar med att vara frilans när man är småbarnsförälder. Jag vill inte jobba hundra procent och jag kan ta andra uppdrag där det inte krävs min närvaro på redaktionen, säger Anne Pandolfi.

Hon menar att det är viktigt att man har en bra relation till chefer och kolleger så att frilansen inte känner sig förfördelad, utan känner sig som en del av redaktionen.

– Så är det på TV4, det finns inget A- och B-lag, säger Anne Pandolfi.

Annonyma kommentarer från enkäten:

"Det finns en frihet som är tilltalande med frilansandet. Nackdelen är otryggheten och att jag inte känner mig delaktig eftersom jag bara jobbar halvtid. Det skulle vara skönt att ha bättre framförhållning så man vet att man har tillräckligt många pass inbokade en månad framåt i alla fall."

"Konstigt att man inte anställer fler när det så uppenbarligen behövs. Det jag saknar är att man inte får ta del av seminarier, kurser fast man jobbar så mycket för TV4. Man känns behövd, men aldrig delaktig i allt som har med utvecklingen av det journalistiska arbetet att göra."

"Jag har inte fått upp mitt arvode sedan jag började frilansa och när man tar upp ämnet får man som frilans svaret: Du kan ju höja ditt arvode om du vill men då kommer vi undvika att ta in dig. Därmed är förhandlingen slut."

"Jag fattar inte hur TV4 tycker att vi frilansar ska överleva. De förbjuder oss att jobba för andra kanaler, eller sätter upp kraftiga begränsningar för hur vi får jobba för andra uppdragsgivare. Samtidigt vill företaget att vi inte ska jobba mer än halvtid här. Det blir ett Moment 22."

"Jag är missnöjd med att kanalen stoppar mig från att jobba med andra arbetsgivare. Som frilans måste man få välja sådant själv. Det kan få mig att välja en annan uppdragsgivare i framtiden."

Fler avsnitt
Fler videos