Gå direkt till textinnehållet

Frilansar efterlyser satsning

Frilans Riks har bett Journalistförbundets styrelse att i högre utsträckning uppmärksamma frilansarnas förhållanden och risken för att de ska få sämre fackligt stöd när förbundets pengar inte räcker till.

Frilans Riks har bett Journalistförbundets styrelse att i högre utsträckning uppmärksamma frilansarnas förhållanden och risken för att de ska få sämre fackligt stöd när förbundets pengar inte räcker till.

En motionär på Frilans Riks årsmöte ville att förbundet skulle inrätta en särskild frilansombudsman. Motionen avslogs men Frilans Riks ordförande Christina Falkengård fick uppdraget att be förbundsstyrelsen att mer uppmärksamma frilansfrågorna.

I sitt svar skriver styrelsen att Frilansjournalisternas servicebolag startats, för att bättre tillgodose frilansarnas speciella behov. Förbundsstyrelsen och kansliledningen träffar även regelbundet styrelsen för Frilans Riks och diskuterar hur frilansarnas intressen bäst ska tas tillvara.

Christina Falkengård är inte överraskad över svaret.

– Det hade varit roligt om förbundsstyrelsen sagt att den vill satsa mer på frilansarna, men vi har ändå fått styrelsen att diskutera frilansfrågorna.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos