Gå direkt till textinnehållet

Förslag på upphovsrättsavtal på GP får kritik

Pressens avtalsråd, PAR, har presenterat ett förslag till nytt upphovsrättsavtal för Göteborgs-Posten. Journalistförbundet står fast vid att PAR inte har rätt att sluta ett lokalt upphovsrättsavtal och tänker försöka stoppa förslaget.

Pressens avtalsråd, PAR, har presenterat ett förslag till nytt upphovsrättsavtal för Göteborgs-Posten. Journalistförbundet står fast vid att PAR inte har rätt att sluta ett lokalt upphovsrättsavtal och tänker försöka stoppa förslaget.

Förslaget om upphovsrättsavtalet ger Göteborgs-Posten rätt att sälja medarbetarnas artiklar vidare till andra tidningar, dataarkiv och elektroniska klipparkiv.

Journalistförbundets representant i PAR, Lars Rabenius, reserverade sig mot förslaget. Förbundet anser nämligen att PAR inte har behörighet att besluta om lokala upphovsrättsavtal.

Journalistförbundet vände sig till tingsrätten för att få PAR-ledamöterna Olof Johanssons och Bertil Dejkes behörighet prövad. Stockholms tingsrätt avslog yrkandet och förklarade att frågan är ett ärende enligt kollektivavtalet mellan TU och Journalistförbundet, det avsnitt som handlar om lokala upphovsrättsavtal: paragraf 4 moment 3:1.

Tidningsutgivarna anser därför att det inte finns några hinder för PAR att lägga ett förslag och strax efter tingsrättens beslut kom PAR med ett förslag på upphovsrättsavtal för GP.

– Det är glädjande att GP nu fått ett förslag till avtal för upphovsrätt, även om det dragit ut på tiden. Det är ett viktigt beslut för vår bransch som PAR nu har fattat, säger Björn Svensson, förhandlingschef vid Tidningsutgivarna.

Det förslag som Olof Johansson och Bertil Dejke lagt fram oroar Agneta Lindblom Hulthén, Journalistförbundets ordförande. Hon befarar att det kan leda till att journalisternas trovärdighet hotas eftersom reportrar inte längre kan garantera dem man intervjuar vart artikeln kommer att publiceras, och att det kan leda till en förskjutning av den ideella rätten från journalisterna till den ansvarige utgivaren.

– Vi ska göra allt som står till vår makt, allt som är rimligt, allt vi kan göra för att detta avtal inte får någon verkan, säger Agneta Lindblom Hulthén

PAR har begärt besked från GP senast den 21 april om de tänker tillämpa avtalet

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos