Gå direkt till textinnehållet

Finansiärerna tveksamma till Efter Arbetet

Redan i mitten vill av juni vill fackliga och politiska tungviktare i Skåne fatta beslut om att starta en ny tidning i Malmö. Men den skånska arbetarrörelsen tvekar att än en gång engagera sig i ett tidningsäventyr

Den skånska arbetarrörelsen tvekar att än en gång engagera sig i ett tidningsäventyr.

– Vi har inget emot en ny tidning, men vi satsar inga pengar, säger Lotta Johansson, ordförande i Kommunal Skåne om Efter Arbetet.

Även om Kommunal Skåne inte formellt beslutat om eventuellt bidrag till en ny tidning tvekar inte Lotta Johansson att säga sin åsikt:

– En tidning måste kunna leva utan de ekonomiska bidrag vi kan ge. De måste ordna finansieringen på annat sätt.

Claes Bloch är ordförande i LO-sektionen Malmö-Svedala och en av dem som står bakom uppropet. Men han är också ombudsman i Kommunal Skåne.

– Det är inte alldeles lätt, säger han. Jag är positiv, men Kommunal Skåne beslutar först vid styrelsemötet den 18 juni.

På Handels, avdelning 1, berättar förste ombudsmannen Christer Nilsson, att tidningsfrågan varit uppe till diskussion ett par gånger både i funktionärsgruppen och i avdelningsstyrelsen.

– Mitt intryck är att en majoritet är emot förslaget. Vi är emot hela modellen. Den skiljer sig inte mycket mot andra veckotidningar. Målgruppen är inte klart definierad. Vi tror inte på det där.

“Relativt pessimistisk”

Lars Svensson, ordförande i Byggnads, avdelning 2 i Malmö vill inte föregripa styrelsemötet den 31 maj då hans avdelning fattar beslut.

– Så mycket kan jag ändå säga att jag har pratat med folk från Byggnads tre andra avdelningar i Skåne och de vill inte ställa upp med några pengar.

Lars Svensson säger sig också vara ”realistiskt pessimistisk”, inte minst efter att ha lyssnat till debatten om Arbetet vid senaste LO-kongressen.

Anders Magnhagen, LO-distriktet i Skåne, är kontaktman mellan facken och den arbetsgrupp som utrett tidningsprojektet. Han anser att det är alldeles för tidigt att säga något om responsen.

– Vi har haft informationsmöten om tidningsfrågan. Ingen har klart gjort tummen ner, men det finns en stor osäkerhet. Enligt Anders Magnhagen ligger erfarenheterna av tidigare räddningsaktioner för Arbetet det nya projektet i fatet, även om det nu är ett helt annat koncept.

Kenneth Ahlborg, sekreterare i Metalls avdelning 4 i Malmö, vill inte sia om hur hans organisation kommer att förhålla sig.

– Demokratins regler gäller. Vi kommer att besluta inom den närmaste tiden.

Ett fack, Industrifackets avdelning 1, har hunnit klubba igenom beslut om att anslå pengar till tidningen.

– Vi kan inte ställa upp med mycket, säger Bosse Lindquist, ordförande i avdelningens styrelse. Men för att visa att vi tycker att tidningsfrågan är viktig skänker vi ett basbelopp (knappt 40 000 kronor) till projektet.

Även Eva Sjöstedt, ordförande i Seko Skåne, är positiv till initativet.

– Jag är beredd att argumentera för att vi ska stödja planerna, säger hon. Men ska vi ge ekonomiskt bidrag måste beslutet formellt tas av vårt representantskap. Det kan ske först till hösten.

Inget beslut

Lars-Erik Lövdén, biträdande finansminister och ordförande i Malmö arbetarekommun, har deltagit i planeringen av det nya tidningsprojektet. Men inte heller arbetarekommunen har ännu inte tagit något beslut om stöd.

– Det pågår diskussioner och inom den närmaste månaden kommer det att avgöras, säger han. Men även om arbetarekommunen och LO-distriktet är positiva kan de inte ensamma finansiera tidningen.

LO-facken i Skåne tycks ännu tveka att än en gång ta några ekonomiska risker i tidningsbranschen. Men man kan också fråga sig om fem miljoner kronor verkligen räcker som grundplåt när en ny tidning ska startas.

– Vi har gjort noggranna kalkyler och tror att det är möjligt, säger Lars-Erik Lövdén. Det går inte att jämföra det här med en dagstidning.

Även arbetsgruppens ordförande, Marie Granlund, är förtegen om hur uppropet tagits emot lokalt. Men hon berättar att man även för samtal med den centrala arbetarrörelsen.

Socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist, som var engagerad i försöken att rädda Arbetet, är avvaktande och vill inte uttala sig om partiet centralt kan bidra till finansieringen.

– Nu kartlägger man i Skåne om det finns intresse, underlag för och läsare av produkten. Det vore fel av mig att spekulera om hur vi ställer oss innan kartläggningen är klar.

Under alla omständigheter torde tidsplanen – att de lokala organisationerna skulle hinna svara senast den sista maj – redan ha spruckit. Det medger även Anders Magnhagen:

– Anledningen till att vi bad om svar senast sista maj var att vi ville skynda på processen och visa att vi menar allvar.

hl@sjf.se

Vill fatta beslut redan i juni

Redan i mitten vill av juni vill fackliga och politiska tungviktare i Skåne fatta beslut om att starta en ny tidning i Malmö.

Fackliga organisationer och arbetarekommuner i Skåne fick för drygt en vecka sedan en vädjan om ekonomiskt stöd till en ny vänstertidning, tills vidare kallad ”Efter Arbetet”.

Bakom uppropet står tunga företrädare för den regionala arbetarrörelsen: Uno Aldegren (ordförande, socialdemokraterna i Skåne), Inger Jarl-Beck (ordförande i LO-distriktet i Skåne), Lars-Erik Lövdén (biträdande finansminister och ordförande i Malmö arbetarekommun) och Claes Bloch (ordförande i LO-sektionen Malmö-Svedala).

Med riksdagsledamoten Marie Granlund som ordförande har de utrett förutsättningarna för utgivning av en helg- och veckoslutstidning.

I arbetsgruppen ingår också journalister från nedlagda Arbetet, däribland den tidigare politiske chefredaktören Bo Bernhardsson.

Enligt kalkylerna behövs ett start- och riskkapital på fem miljoner kronor, som den lokala arbetarrörelsen förutsätts skjuta till merparten av.

Liten redaktion

Tidningen ska ha en liten redaktion. Fem journalister är vad man preliminärt räknar med. Därutöver kommer man att anlita frilansar.

Gruppen räknar med att tidningen kan gå runt med en prenumererad upplaga på 5000-6000 exemplar. Efter något halvår hoppas man komma upp i 7000-8000 ex och få projektet att bli lönsamt.

En 40-sidig dummy är framtagen och meningen är att tidningen ska ha ett varierat innehåll i fyra block:

* Opinion, debatt ledare

* Nyhetsreportage och viss feature

* Kultur och nöje

* Plocksidor med korsord, förströelse, radio- och TV-sidor

– Många politiska tidningar är tråkiga, säger Bo Bernhardsson. Vi vill i stället göra en tidning med glädje och självdistans.

– Det blir en tidning för alla som saknar vänsterdebatt, men ingen snävt politisk tidning. Den ska ägas av arbetarrörelsen men inte vara medlemstidning för socialdemokraterna, utan bli en professionell journalistisk produkt.

Före utgången av maj vill man ha svar och blir det grönt ljus tror Bo Bernhardsson att man i mitten av juni kan fatta beslut om utgivning.

I så fall räknar arbetsgruppen med att första numret kan komma ut runt månadsskiftet augusti-september.

– Då kan vi utnyttja temperaturen i valrörelsen, säger Bernhardsson.

Petter Larsson, tidigare ledarskribent på Arbetet och engagerad i projektet, anser att en veckotidning med liten redaktion är ett billigt alternativ till en morgontidning.

– Som värst kan ägarna förlora någon miljon, uppskattar han.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos