Fick inte bemöta allvarliga anklagelser

24 maj, 2019

MEN-beslut Blekinge Läns Tidning klandras av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed i en artikel rörande framtiden för en omdiskuterad fastighet.

Under hösten 2017 publicerade Blekinge Läns Tidning (BLT) flera artiklar om en välkänd fastighet. Många engagerade sig i fastighetens framtid.

Ägaren till fastigheten anmälde artiklarna. Anmälan kom dock in för sent till PO och avskrevs.

Under våren publicerade BLT ytterligare artiklar i ärendet. I en av dessa får en person säga ”[i]nte nog med att man kan muta sig till X-ortens bästa tomt”, vilket enligt PO syftar på ett ”allvarligt och otillbörligt handlande.”

I sitt beslut menar PO att anmälaren hade rätt till samtida bemötande. Pressens Opinionsnämnd delar bedömningen och klandrar Blekinge Läns Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies