Gå direkt till textinnehållet

Expressen anmäld till yrkesetiska nämndenför idéstöld

Eva Berlin, t f chefredaktör för Du&Jobbet, anmäler Expressen till yrkesetiska nämnden för idéstöld. Journalisten Fredrik Laurin anklagar Expressen för att ha plankat hans jobb om OS och mutmisstankarna som nyligen belönades med en guldspade.

Eva Berlin, t f chefredaktör för Du&Jobbet, anmäler Expressen till yrkesetiska nämnden för idéstöld. Journalisten Fredrik Laurin anklagar Expressen för att ha plankat hans jobb om OS och mutmisstankarna som nyligen belönades med en guldspade.

Var går gränsen för när man bör ge någon credit? Diskussionen dyker upp med jämna mellanrum och något entydigt svar finns inte.

Eva Berlin vid Arbetsmiljöforums tidning Du&Jobbet begär att Journalistförbundets yrkesetiska nämnd prövar om Expressen passerat gränsen.

I februari hade Du&Jobbet en artikel om hur man får tillbaka arbetslusten. Någon månad senare kom Expressen med en artikel i samma ämne.

Du&Jobbets illustration föreställde en kvinna som kramar sin dator, omgiven av hjärtan. Expressen hade en likartad teckning. Du&Jobbet hade intervjuat professor Siv Boalt Boethius. Expressen också.

Du&Jobbet gav råd i punktform. Tips nr 3: ”Det kan vara bra att göra någonting tillsammans”. Expressens tips nr 3: ”Gör någonting tillsammans” osv.

– Jag förstår att man kan få ta idéer men i det här fallet hade Expressen kunnat kosta på sig att ge oss credit, säger Eva Berlin. Inte minst att ta vår illustration är höjden av slöhet.

– Jag hade inte sett teckningen i Du&Jobbet innan jag gjorde min illustration, säger Jonn Clemente, tecknare på Expressen.

– Ärligt talat, jag förstår inte problemet, kommenterar Else-Marie Lundin, på Kvällsposten/Expressen. Jag har intervjuat samma person som Du&Jobbet. Vad är det för konstigt med det? Det händer ju dagligen i medier över hela världen. Eller finns det vissa tidningar som har ensamrätt till vissa idéer och personer?

Samma sakuppgifter som Resumé men utan credit

Den 14 september avslöjade Fredrik Laurin i Resumé en rad uppgifter om OS-generalen Olof Stenhammars penningtransaktioner, vilket fick åklagare att återuppta en förundersökning om mutbrott. Drygt en månad senare hade Expressen tre helsidor om fallet. Sakuppgifterna i Expressen var i stort sett desamma som i Resumé, men utan credit.

Fredrik Laurin tycker att Expressens reporter borde angett var artiklarna ursprungligen publicerats och menar att i princip allt var stulet från Resumé.

– Själva grundscoopet hade Resumé och när vi gjorde en nyhetsartikel direkt efter deras avslöjande gav vi dem credit, svarar Expressens reporter Ingvar Hedlund. När jag skrev hade uppgifterna redan varit publicerade i massor av medier. Skulle jag då ge credit till DN, Svenskan eller vem?

– Jag tog ett större grepp och gjorde egna intervjuer med polisen och andra myndigheter och hade detaljer som inte Laurin haft med. Dessutom var vinjetten ”Expressen granskar”, inte ”Expressen avslöjar”.

För två år sedan skrev VLT-reportern Johan Kretz en artikel om hur man fredar sig mot myrinvasioner.

– Fyra dagar senare hade en Expressenjournalist gjort samma knäck. Visserligen skaffade hon egna citat, men flera karaktäristiska formuleringar återfanns i hennes artikel.I min ingress skrev jag: ”Man behöver faktiskt inte döda myrorna, bara förstöra deras sexliv.” I Expressen-ingressen stod att läsa ”Nu finns det ett nytt sätt att utrota dem i torp och stugor: stoppa deras sexliv!”.

– Dessutom hade jag gjort en liten faktaruta med huskurer mot myror. Den byggde på en bok, och jag angav naturligtvis källan. Expressen listade exakt samma uppgifter, men utan att ange boken, författaren eller VLT.

“Journalister borde kräva att få ge credit”

Johan Kretz tycker att de stora tidningarna verkar ha attityden att landsortsreportrar skall vara glada om deras jobb uppmärksammas.

–Det är konstigt att inte enskilda journalister kräver av sina chefer att få kreditera. Stöld är väl ett förnedrande uppdrag.

Läsarna struntar i credit men för journalisterna fyller det en viktig funktion menar Fredrik Laurin.

– Rippandet (stölderna) tar bort lusten för jobbet. Vet tidningen att man får credit är det också lättare att motivera cheferna att låta en reporter lägga ner en massa tid på att gräva, som var fallet med avslöjandet om OS.

Att samtliga exempel i den här artikeln berör Expressen är en slump. Anklagelser om stölder är mycket vanliga och riktas mot alla typer av redaktioner.

Ingvar Hedlund på Expressen har kompletterat med en kommentar per e-post:

”Låt mig konstatera att du berör ett för journalister ofta aktuellt och känsligt ämne. Varför får inte just JAG credit för mina artiklar? I januari hade jag en stor serie om centerpartiet (och en vecka senare avgick partiledaren). Flera tidningar citerade ur det materialet – utan att ge credit. För tre veckor sedan skrev jag om stamcellsodling. Efter detta har SvD haft en stor serie i samma ämne – utan att nämna Expressen. Hur bör man då agera? Ett tips finns i de yrkesetiska reglerna där journalister uppmanas att ”visa generositet med källangivelse när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter”.

sw@sjf.se

som fått välförtjänt kritik i Journalisten för att inte ha gett credit

Fler avsnitt
Fler videos