”Ett väldigt vildsint förslag”

18 augusti, 2016

FOTO: Jonas Harrysson Mittmedias nya organisation Chefredaktörer inom Mittmedia litar på VD Per Bowallius försäkran om att det drakoniska scenario för koncernen som DN berättade om i dag inte är ett skarpt förslag. ”Att göra gratistidning av Gefle Dagblad har jag mycket svårt att se”, säger GDs Anna Gullberg.  

GDs chefredaktör Anna Gullberg har just avslutat ett redaktionsmöte, påkallat av DNs uppgifter som Journalisten skrev om i morse, när Journalisten når henne.

Vad säger du till personalen?

– Att man får skilja på skarpa förslag och det som är ett scenariearbete. Jag tycker inte att det framgick särskilt tydligt i det DN berättade. I en styrelse kan man bolla en massa olika idéer: vad skulle hända om vi gjorde såhär, eller sådär? Branschen är i en svår situation, jag gissar att man bollar en massa scenarier fram och åter, och måste kunna göra det utan att det omsätts i ett skarpt förslag.

– Det här förslaget är ett väldigt vildsint förslag. Då värderar jag det som ett scenariearbete.

Men det är ändå en av strategierna som man tittar på, framgår av Bowallius kommentarer.

– Ett verkligt förslag framåt ser förmodligen mera komplext ut. Det är klart det kan finnas moment av gratistidning i lokaltidningssverige längre fram men det finns andra saker som ligger närmare till hands. Som till exempel frekvensnedgångar, och kombinationer av det här på längre sikt är väl inte orimligt.

– Men en ganska omedelbar nedsläckning till gratistidning av alla våra traditionsrika prenumererade titlar, ser inte jag som en väg som man skulle kunna gå. Eller jag hoppas att det inte är en väg som man väljer!

Anna Gullberg bedömer också att Mittmedias liberala ägarstiftelser skulle dra i nödbromsen vid en övergång till gratistidningar.

– Gratistidningar finns i en annonsdriven värld där det journalistiska innehållet ska förarga så få som möjligt. Det rimmar väldigt illa med den idé som de lokala stiftarna har – liberal opinionsbildning och lokal kvalitetsjournalistik. Ett beslut av den här arten är någonting som måste förankras i ägarstiftelserna. Att göra gratistidning av Gefle Dagblad har jag mycket svårt att se.

Vad skulle det betyda för din redaktion och lokaljournalistiken om det ändå blev verklighet av förslaget?

– Det skulle vara ett enormt hårt slag mot läsarna i lokalsamhället. För detta skulle kräva en så otroligt liten organisation, som inte skulle kunna bedriva en kvalificerad journalistik. Vi skulle tappa den publicistiska idén. Dessutom är opinionsbildning inget man ägnar sig åt i händerna på annonsörer, utan man behöver en annan bas att stå på, säger Anna Gullberg.

Även Hans Lindeberg, ansvarig utgivare för Östersunds-Posten, bedömer det som orimligt att de 28 tidningar som ingår i Mittmedia ska bli gratistidningar med en kraftig minskning av antalet anställda journalister.

– Vi är i en digital omställning som vi ska jobba vidare på. Vi ska utöka den digitala journalistiken, fortsätta göra en bra papperstidningar och ha bra kontakt med vår publik. Skulle vi bli en gratistidning skulle vi tappa miljoner i annonsintäkter, inte kunna utveckla digitala prenumerationslösningar och tappa bort publiken. Så jag bedömer det som orimligt att det skulle bli en faktisk strategi, säger Hans Lindeberg.

Han säger att det är vanligt att man tar fram olika framtidsscenarier som dras till sin ytterlighet för att ”skärpa tanken och vända på alla stenar”.

– Jag uppfattar det som ett scenario i det strategiska arbetet som pågår. Det är inget färdigt förlag, säger Hans Lindeberg.

Även Daniel Nordström, chefredaktör för VLT, betonar att det är vanligt att man i strategiarbetet tar fram olika scenarier och drar dem till sin spets.

– Det hela har blivit uppblåst till att VLT om några år skulle bli en gratistidning. Att göra en tidning med 29 000 prenumeranter till en gratistidning inom några år är något som ingen VD skulle tycka var en smart affärsidé, och inte bra för den lokala journalistiken som vi värnar om, säger Daniel Nordström.

Han tycker att uppgifterna i Dagens Nyheter fått för stora proportioner, vilket skapar oro bland läsare och personal.

– För oss är det som vanligt. Vi har fått en ny VD. Under hösten ska vi arbeta fram en ny strategi.

Hanna Lundquist

Pär Jansson

Taggar: Mittmedia
Mittmedias nya organisation

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies