FOTO: Tor Johnsson

En individuell avgift ersätter radio- och TV-avgiften

12 april, 2018

Regeringen vill att en avgift som tas ut automatiskt och bygger på din inkomst ska ersätta dagens radio- och TV avgift. Ett grundlagsskydd av Public service ska också utredas.

Idag, torsdag, överlämnar regeringen en remiss till Lagrådet med förslag till ny finansiering av public service. På en presskonferens i Rosenbad presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke förslaget som bland annat innebär att en individuell avgift ersätter dagens finansieringsmodell.

- Syftet är att skapa ett långsitktigt och hållbart finansieringssystem för public service som uppfattas som legitimt av befolkningen, och upprätthåller oberoendet, säger Alice Bah Kuhnke.

Under presskonferensen var Bah Kuhnke tydlig med att finaniseringen av det så kallade rundradiokontot sakta men stadigt har minskat, och att behovet av det här nya systemet är stort.

- Statistik över antal sålda TV-apparater visar att det minskat med 30 procent sedan 2010, färre betalar avgiften och summan av det gör att dagens system riskerar att förlora sin legitimitet, menade Alice Bah Kuhnke.

Förslaget som regeringen nu har tagit beslut om bygger på det förslag som den parlamentariska public service-kommittén arrbetat fram i enighet i oktober och innebär bland annat;

  • Avgiften tas ut automatiskt, och ersätter dagens radio- och tv-avgift. Alla som har fyllt 18 år och har en beskattningsbar inkomst omfattas.
  • Storleken på beloppet bygger på din faktiska inkomst. Avgiften 2019 kan maximalt bli 1 300 kr per år, personer som har en lägre inkomst än 13 600 /månad betalar en reducerad avgift. Studenter betalar ingenting.
  • Tillståndsperioden föreslås bli åtta år istället för dagens sex år.

- En period ska alltid inledas i januari under ett valår, sa Bah Kuhnke.

  • Förslaget innebär också att det inte ska vara tillåtet att ledarmöter i förvaltningstiftelsen samtidigt är aktiva risksdagsledarmöter. Allt för att stärka oberoendet, menar regeringen.
  • Dessutom förslår regeringen att den första tillståndsperiod, som påbörjas 1 januari 2020, blir 10 år.

- Flera remissinstanser var tydliga kring detta när det gällde frågan om oberoende, vi ska också utreda ett grundlagsskydd för public service för att värna obveroendet, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Systemet föreslås införas från 1 jan 2019.

Nästa steg är nu att regeringen lämnar förslaget till Lagrådet. Beslut i riksdagen väntas hösten 2018.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies