FOTO: Tor Johnsson

Ekots inslag om Kina-kopplingar kritiseras

13 maj, 2020

GRN-beslut Konflikt och Ekot gjorde ett program och flera inslag som problematiserade Kinas inflytande på utlandskineser genom Enhetsfrontens arbete. Ett av inslagen kritiseras för att en utpekad kommunpolitiker inte fick bemöta kritiken.

Det handlar om ett inslag som sändes klockan 03.00 på morgonen och var en kortare version av en rad tidigare sända inslag.

Inslaget klockan 03.00 innehöll inte något bemötande från en person A, som också är kommunpolitiker, som vill få Sverige att ansluta sig till Sidenvägen. Det innehöll inte heller någon redovisning av As inställning i frågan.

Två av de personer som medverkade i inslagen har gemensamt anmält Konflikt och ett antal inslag i Ekot. De anser bland annat att programmet och inslagen strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

I anmälan uppger de att narrativet hängde på en enda punkt, att försöka skapa en koppling mellan A och Enhetsfronten. A utpekades, helt utan grund, för att samarbeta med organisationen, menar de.

I sitt svar skriver SR att de har visat på fakta, att A närvarat på och hållit i möten med representanter för Enhetsfronten – och att en organisation som hen leder bland anat samarbetar med Hubeis handelskammare.

Nämnden konstaterar i sitt beslut att programmet Konflikt och alla inslag i Ekot och Lunchekot – förutom inslaget kl. 03.00 frias. 

Inslaget som kritiseras brister i förhållande till kravet på opartiskhet. Detta eftersom det riktades sådan kritik mot A som krävde ett bemötande.

”Att A:s, för programbolaget kända, inställning till kritiken, inte redovisades i det inslag som sändes kl. 03.00 utgör en brist i förhållande till kravet på opartiskhet. Med hänsyn till att A:s inställning redovisades i den löpande rapporteringen det aktuella dygnet var bristen dock inte så allvarlig att den medför att inslaget strider mot kravet på opartiskhet”, skriver nämnden i beslutet. 

Nämnden skriver vidare att det inte är befogat att sända något beriktigande, givet deras bedömning av programmet Konflikt och de andra inslagen.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies