Gå direkt till textinnehållet

Dokument Inifrån fick hjälp av LO

Sveriges Televisions samhällsprogram Dokument Inifrån gav LO en idé till en rapport om friskolor som sedan användes i programmet.

Sveriges Televisions samhällsprogram Dokument Inifrån gav LO en idé till en rapport om friskolor som sedan användes i programmet.

Den 15 maj publicerade DN Debatt en artikel, skriven av utredare på LO, som hävdade att ersättningen till friskolorna urholkar ekonomin för kommunens skolor. Samma dag sände SVTs Dokument Inifrån programmet ”Friskolans pris” som kom fram till ungefär samma slutsats.

Sammanträffandet var ingen tillfällighet. Dokument Inifrån tog kontakt med LO och frågade om organisationen gjort någon undersökning om hur skolpengsreformen påverkat de kommunala skolorna. Det hade de inte. Irene Wennemo, chef för LOs näringslivspolitiska enhet, tog däremot initiativ till en sådan utredning efter redaktionens samtal.

– Vårt arbete var självständigt, men Dokument Inifrån hade koll på vad vi gjorde under arbetets gång, säger Irene Wennemo.

bryt

Enligt Johan Brånstad, redaktör på Dokument Inifrån, hade redaktionen under en längre tid letat efter forskare som hade kunskap om hur skolpengsreformen påverkat kommunerna och gjort en studie i ämnet. De enda som var intresserade av att göra en studie var LO.

– LO fick helt klart idén till rapporten från vår producent, säger Johan Brånstad.

Irene Wennemo påpekar att då Dokument Inifrån tog kontakt med LO var det ännu inte klart om det skulle bli ett reportage. Det avgörande var om programmet fick fram tillräckligt med fakta som skulle stödja programidén.

– När programmet sändes användes vår rapport som stöd i argumentationen, säger Irene Wennemo.

Johan Brånstad menar att det var en mycket liten del av LOs rapport som användes i programmet.

– Det framkom tydligt i programmet att uppgifterna kom från LO. Vi lämnade även undersökningen till Anders Björklund, professor i nationalekonomi, för att han skulle kommentera rapporten. Vi hanterade undersökningen på ett journalistiskt helt vanligt sätt, säger Johan Brånstad.

bryt

Samma dag som programmet ”Friskolornas pris” sändes hade DN Debatt en artikel där LOs rapport presenterades.

Enligt Wennemo kom Dokument Inifrån och LO överens om att rapporten skulle publiceras i samband med att programmet sändes.

– Det var ett bra sätt för oss att få uppmärksamhet för det vi gör, säger Irene Wennemo.

– LO hade fått idén till rapporten från oss och vi tyckte att det var rimligt att de väntade tills vårt program hade sänts. Sedan valde de att publicera samma dag. Det var inte mycket vi kunde göra åt det. Det var deras rapport, säger Johan Brånstad.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos