Gå direkt till textinnehållet

DNs granskning ingår i prövning i HD

Livstidsdömde Kaj Linna beviljas resning av Högsta domstolen, för ett mord som han fälldes för mot sitt nekande 2004. DN-journalisten Stefan Lisinskis granskning av fallet har haft betydelse för beslutet.

Domen i hovrätten bygger bland annat på vittnesmål av en person som har kallats "Nils" och som var bekant med Kaj Linna. "Nils" hävdade att Linna pratat om att begå en stöt mot två bröder och beskrev i detalj de påstådda brottsplanerna.

Dagens Nyheters reporter Stefan Lisinski har med hjälp av expertis, som aldrig togs till vara i utredningen, kunnat visa att saker som avstånd, tidpunkter, mobilmaster, snötäcke och väglag talar för att Linna är oskyldig och att den verkliga mördaren är på fri fot, skriver DN.se.

De uppgifter som DN har ingår i Högsta domstolens nya prövning.

”Den osäkerhet som nu har uppkommit när det gäller tilltron till och tillförlitligheten av [’Nils’] uppgifter får betydelse för bevisvärdet av hans utsaga. Det finns mot den nu angivna bakgrunden, och med beaktande av att straffet har bestämts till livstids fängelse, synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om KL har förövat brotten”, skriver Högsta domstolen i sitt beslut.

Ärendet går nu tillbaka till hovrätten där en åklagare får till uppgift att avgöra huruvida man ska tillstyrka att tingsrättens dom ska ändras eller stå fast.

Riksåklagaren motsatte sig att bevilja resning tidigare i år och såväl 2006 som 2010 gick Högsta domstolen på Riksåklagarens linje. Men till skillnad från nu var HDs fem justitieråd oeniga den senaste gången – tre röster mot två, skriver DN.se.

Fler avsnitt
Fler videos