DN klandras för att ha kallat Urban Ahlin ”svin”

3 april, 2019

MEN-beslut Dagens Nyheter klandras av Pressens opinionsnämnd för att utan belägg ha uttalat påståenden som kunde uppfattas som att förre talmannen Urban Ahlin sextrakasserat flera kvinnor under många år, samt för att ha kallat Ahlin ”svin” i en ledare.

DN granskade socialdemokraten och talmannen Urban Ahlin i en rad artiklar vintern 2017-2018. Bland annat vittnade tidigare medarbetare till talmannen om hur denne kränkt, hotat och trakasserat dem.

Urban Ahlin anmälde DNs samlade rapportering, ett 40-tal artiklar, till Allmänhetens pressombudsman (PO). Han menade att artiklarna hade innehållit rykten och anklagelser som allvarligt påverkat hans yrkesmässiga framtid och åsamkat honom och hans familj stort lidande.

Efter att ha gått igenom DNs rapportering om anklagelserna mot Ahlin, som bland annat baserades på ett 30-tal källor, finner PO att tidningens granskning av Ahlin i huvudsak varit pressetiskt acceptabel. PO pekar på att det finns tillräckliga belägg för bland annat den beskrivning av Ahlins ledarstil som DN gett. Ahlin har också fått komma till tals och bemöta anklagelserna.

Men på några punkter bör DN klandras, enligt PO. Dels ger en svepande formulering som används ett par gånger vid handen att Ahlin skulle ha sextrakasserat flera kvinnor under många års tid, vilket tidningen inte presenterat några belägg för. Dels kallas Ahlin i en ledartext för ”ett maktmissbrukande svin” – en pressetiskt besvärande beskrivning, ”som den utsatte svårligen kan värja sig från”, skriver PO.

Pressens opinionsnämnd delar POs bedömning om att DN gjort en huvudsakligen pressetisk acceptabel granskning, men delar också PO den pressetiska kritik PO riktar mot DN. PON skriver i sitt beslut:

När det gäller publiceringen den 8 december 2017 under rubriken ”Talmannen ankla­gas för hot, mobbning och sexuella trakasserier” kan såväl rubriken som skrivningen i texten tolkas som att det avser sexuella trakasserier mot flera kvinnor. Detsamma gäller publiceringen i en ledare den 9 januari 2018 under rubriken ”Tyst i S om tal­mannen” där det anges att beteendet pågått under tio års tid.

Nämnden delar vidare den bedömning som PO gjort när det gäller användningen av ordet ”svin” i en ledare den 8 december 2017 under rubriken ”Partiets förljugna noll­tolerans”.

På grund av användningen av ordet ”svin” vid beskrivningen av Urban Ahlin och på grund av att tidningen, utan belägg, uttalat påståenden som kan uppfattas som att flera kvinnor skulle ha sextrakasserats och att trakasserierna pågått under många år finner nämnden att Dagens Nyheter ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

PON-ledamoten Nils Funcke var av skiljaktig mening och ansåg inte att DNs nyhetstext och ledartext utsatt Urban Ahlin för en oförsvarlig publicitetsskada. Funcke menar att en pressetisk prövning bör se till helheten av varje enskild publicering:

Entydiga insinuationer ska kritiseras men enstaka formuleringar som ger utrymme för mot­stridiga tolkningar måste läsas i sitt sammanhang och bedömas med försiktighet. Det bör även gälla bedömningen av användningen av epitet i polemiska sammanhang.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies