Gå direkt till textinnehållet

DI klandras för Avanza-omslaget

Dagens Industri klandras av Pressens textreklamkommitté för den annons för Avanza som den 20 november i fjol låg som ett extra omslag till tidningen, med logotyp och allt.

Dagens Industri klandras av Pressens textreklamkommitté för den annons för Avanza som den 20 november i fjol låg som ett extra omslag till tidningen, med logotyp och allt.

Överst på sidan fanns en rad där det står att ”Detta omslag är en annons från Avanza”. Annonsen var inför den 22 november 2002.

Textreklamkommittén behandlar normalt inte annonser, men i detta fall anser de att annonsen är så lik DIs förstasida att kommittén valt att göra ett uttalande. Kommittén anser inte att det är förenligt med tidningens integritet att låta en annonsör låna varumärket.

DIs ansvariga utgivare har av Textreklamkommitté fått möjlighet att kommentera. Kommit-tén har dock inte fått något svar.

Fler avsnitt
Fler videos