Gå direkt till textinnehållet

Dawit Isaaks bror tilldelas pris

Dawit Isaak-priset går i år till Dawits bror Easyas. Priset delas ut av Publicistklubbens västra krets.

Sedan 2007 har Publicistklubbens västa krets delat ut ett särskilt Dawit Isaak-pris till enskilda eller organisationer som "verkar i Dawit Isaaks anda".

Årets pris går till Dawit Isaaks bror Esayas som sedan Dawit fängslats arbetat för att stödja sin bror och hans familj. Esayas Isaak var med och grundade kommittén Free Dawit. Esayas är född i Asmara, Eritrea, och har varit svensk medborgare sedan 1982.

Publicistklubbens motivering:

"Priset går till Esayas Isaak för att han med outtröttlig energi – utöver sin personliga kamp för sin bror – starkt bidrar till de journalistiska insatserna för att belysa Dawit Isaaks situation. Betydande och angelägen journalistik om Dawit Isaac hade inte varit möjlig utan Esayas medverkan. Esayas har hjälpt journalister, skribenter, filmare och publicister med nyheter, kontakter och översättningar, såväl i Sverige som utomlands.
Tack vare Esayas medverkan kunde omvärlden för ett år sedan få reda på under vilka förhållanden Dawit Isaak sitter fängslad, något som tidigare inte var känt. Att lyssna på och översätta den bild som regimtrogna eritreanska föreningar spri-der om Dawit och andra regimkritiker är förenat med obehag, risker och hotelser.
PK Väst vill med priset ge Esayas Isaac kraft att fortsätta sitt verk och inspirera alla kollegor att fortsätta arbeta för att Dawit Isaak och andra samvetsfångar i Eritrea friges."

Tidigare pristagare:

2009: Expo
2008: Democratic voice of Burma
2007: Reportrar utan gränser

Fler avsnitt
Fler videos