Gå direkt till textinnehållet

Därför vill Nordström flytta tjänster från VLT

De tre mindre tidningarna i Västmanland ska stärkas på VLTs bekostnad, enligt publishern Daniel Nordströms förslag. Argumenten är flera. UPPATERAD

Just nu förhandlas stora omorganisationer i Mittmedia. I den nya organisationen släpper utgivaren Daniel Nordström utgivarskapet för Mittmedias titlar i Södertälje, Nynäshamn och Norrtälje, men är kvar som chefredaktör och ansvarig utgivare för titlarna i Västmanland.

När den övergripande strukturen är färdigförhandlad inleds lokala förhandlingar för Mittmedias titlar i Stockholm och Västmanland. Som Journalisten berättat har Daniel Nordström lagt ett förslag som går ut på att sex journalisttjänster flyttas från VLT till Sala Allehanda, Fagersta-Posten och Bärgslagsbladet/Arboga Tidning. Två av dem är nyhetschefstjänster, som nu decentraliseras.

– Syftet med detta är att jag vill stärka de tre redaktionerna ute i länet, detta efter inspel och goda synpunkter från både medarbetare och läsare. Samtidigt är det förstås viktigt att även bibehålla VLTs styrka och det är jag övertygad om att vi kommer att lyckas med, genom hur vi gör omfördelningen, skriver Nordström i ett mejl till Journalisten.

Han pekar också på att VLT går ekonomiskt sämre än de tre mindre titlarna, där Sala Allehanda just nu har bäst resultat.

– Därför finner jag också en logik i den här omfördelningen. Min ambition är förstås att alla fyra titlar genom detta ska göra bra journalistik och bli mer lönsamma genom att antalet digitala prenumeranter fortsätter att öka och genom att minska tappet i print.

Förslaget ska börja förhandlas under sommaren, med ambitionen att de nya organisationerna kan sättas i början av hösten, enligt Nordström.

Journalistklubbens sektion i Västmanland välkomnar att redaktionerna på de små orterna stärks.

– Vid tidigare omorganisationer har det ju varit tvärtom – Ingressredaktionerna har minskats, framför allt i Köping, och medarbetare har fått flytta till Västerås, så det är egentligen inget nytt skeende i Västmanland som region, konstaterar Anders Edström, sektionsordförande.

På de tre Ingresstitlarna är sektionen därför försiktigt positiv till signalerna om ökad satsning lokalt:

– Framför allt gäller detta på Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, där mycket av läsarförtroendet försvann när Mittmedia skar bort två tredjedelar av bemanningen i Köping och införde tredagarsutgivning för bara några år sedan. Vi hoppas på ett gediget stöd uppifrån i denna satsning och att Bonnier Media gör det möjligt för Bbl/AT att ta tillbaka läsarnas och marknadens förtroende.

Samtidigt måste journalistiken i VLT kunna hålla en bra kvalitet och ges resurser att förbättra den ytterligare, menar klubbsektionen.

– Västerås är den största marknaden och vi behöver växa intäktsmässigt i alla kanaler. Det gör vi enklare med en produkt som håller hög kvalitet, menar Anders Edström, som också betonar att det är viktigt att omorganisationen görs på ett för personalen smidigt sätt.

Fler videos
Fler avsnitt