Gå direkt till textinnehållet

Danmark Frilansar förvirrar en traditionell arbetsmarknad

FRILANS Vid sidan av anställda och traditionella företagare kommer en ny tredje grupp att etableras på arbetsmarknaden bestående av bland andra frilansar, projektanställda, distansarbetare och korttidsanställda.

FRILANS Vid sidan av anställda och traditionella företagare kommer en ny tredje grupp att etableras på arbetsmarknaden bestående av bland andra frilansar, projektanställda, distansarbetare och korttidsanställda.

Inom fyra till sex år kommer nya anpassade lagar och avtal. Det tror Danska Journalistförbundets, DJs, avgående ordförande Lars Poulsen.

Denna tredje grupp på arbetsmarknaden väntas växa till flera hundra tusen inom några få år, bara i Danmark. Med storleken ökar också dess betydelse.

Annons Annons

Utvecklingen förklaras dels av att enskilda valt ett friare sätt att arbeta. Men inte minst också av krav från arbetsgivarna på ökad flexibilitet.

– Gruppen utgör en utmaning för fackföreningsrörelsen och lagstiftarna, menar Poulsen. De passar inte in i den traditionella tudelningen av arbetsmarknaden.

Samma person kan uppfattas som löntagare av en myndighet och näringsidkare av en annan. Många ramlar mellan stolarna med konsekvenser för ekonomin, tryggheten och rättssäkerheten som följd.

Förra året förbjöd exempelvis danska konkurrensverket DJs minimirekommendation för frilansuppdrag. Ett förbud som fick den gamle fackligt aktive danske statsministern Poul Nyrup Rasmusen att reagera.

Många arbetsgivare tar lagen som intäkt för att vägra kollektiva avtal för frilansar eftersom de ses som självständiga näringsidkare.

När allt större grupper av medlemmar ställs utanför traditionen av avtal och dialog ser danska journalistordföranden det som ett hot mot hela den danska modellen – inte helt olik den svenska.

Lars Poulsens engagemang i frågan grundar sig på att frilansar och vikarier ska vara likvärdiga de anställda medlemmarna i förbundet.

För att sätta press bakom kraven valde förbundet strategin att alliera sig med uppfinnarna, skådespelarna, musikerna och andra yrkesgrupper som brottas med samma problem för sina frilansar.

Fler avsnitt
Fler videos