Gå direkt till textinnehållet

Dagspressen ratar bemanningsföretag

19 av landets 25 största dagstidningar tänker inte anlita bemanningsföretag när de anställer journalistvikarier. Endast tre av tidningarna – Göteborgs-Posten, Vestmanlands Läns Tidning och Skånska Dagbladet – har hittills anlitat bemanningsföretag.

19 av landets 25 största dagstidningar tänker inte anlita bemanningsföretag när de anställer journalistvikarier. Endast tre av tidningarna – Göteborgs-Posten, Vestmanlands Läns Tidning och Skånska Dagbladet – har hittills anlitat bemanningsföretag.

– Jag har så bra kontakter så det behövs inte, säger Eje Sjölander, administrativ redaktionschef på Helsingborgs Dagblad.

Enligt Journalistens undersökning beror dagspressens ointresse främst på att det blir dyrare att anlita bemanningsföretag än att anställa vikarier den vanliga vägen. Hur mycket dyrare är det ingen som vill uppge. Tidningarna ser inte heller något egentligt behov av att anlita bemanningsföretag.

– Det är inget principiellt beslut, säger Karin Wesslén, personalchef på Dagens Industri. Det har bara varit mer naturligt att våra praktikanter går vidare till sommarvik och så småningom blir anställda.

Men Ida Jonsdotter, VD på bemanningsföretaget Media resurs, håller inte med om att intresset skulle vara lågt.

– Jag tror att dagspressen förändrar sig än till exempel etermedierna. Det känns som om etermedierna varit mer aktiva i sitt sätt att tänka, säger hon.

Dagens Nyheter har valt att inte använda sig av bemanningsföretag, men Sören Björklund, tillförordnad administrativ redaktionschef på DN, uppger i ett mejl att det är ”dock möjligt att vi kommer ompröva den hållningen i framtiden. Detta på grund av de nya LAS-reglerna”.

Ändringen av LAS-reglerna, som träder i kraft den 1 juli 2007, innebär bland annat att vikarier bara får arbeta sex månader i taget på samma arbetsplats, i stället för nuvarande tolv.

Även Expressen och Svenska Dag­bladet uppger att de har börjat intressera sig för bemanningsföretag i och med L AS-ändringen. Bland annat för att det administrativa arbetet blir mer omfattande när vikariaten blir kortare.

Enligt Ingrid Schoerner, administrativ redaktionschef på Svenska Dagbladet, innebär bemanningsföretag förbättringar också för vikarierna.

– Jag tror att det blir enklare. Som anställda på ett bemanningsföretag får de en större trygghet än om de bara åker in och ut hela tiden, på grund av LAS.

Anders Nilsson, redaktionschef på Östgöta Correspondenten, har noterat att det är dyrare att anlita bemanningsföretag än att ha egna anställda.

– Vi har blivit kontaktade av olika aktörer men vi har inga planer på att anlita dem, bland annat för att det är dyrare. Kanske skulle man kunna spara pengar på att slippa en massa administration, men vi har inte varit i det läget att det skulle vara aktuellt med ett bemanningsföretag, säger Anders Nilsson.

Trots att så många av de stora dagstidningarna säger nej är Ida Jonsdotter på Media resurs optimistisk.

– Det är möjligt att mediebranschen är förändringsobenägen. Men jag har börjat märka av en attitydförändring hos företagen och det kommer nya kunder till mig hela tiden.

Även Tomas Lundkvist, VD på Mediakompetens, tror att marknaden är på väg att växa.

– Vi är fortfarande i något slags startläge. Vi har ju hållit på ett år ungefär och expanderar hela tiden.

Göteborgs-Posten är en av få dagstidningar som använder bemanningsföretag och personalchefen Birgitta Kruse tycker att det fungerar bra.

– Vi gjorde en utvärdering i våras och då var både chefer och personal nöjda. Vikarierna var duktiga och kunde vår verksamhet bra. Vi har inga planer på att avsluta samarbetet.

ks@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos