Gå direkt till textinnehållet

Dags för de nya drönar-reglerna

Från och med 1 augusti gäller inte längre kameraövervakningslagens regler för företag och privatpersoner som vill flyga drönare utrustade med kamera.

Journalisten har tidigare rapporterat om att regeringen vill förenkla kameraövervakningslagen. Nu har riksdagen beslutat om ett undantag i kameraövervakningslagen som innebär att kamerautrustade drönare inte omfattas av lagen, skriver Datainspektionen i ett pressmeddelande.

Det här innebär att företag och privatpersoner kan använda drönare utrustade med kamera utan att tillstånd krävs. Myndigheter omfattas dock fortfarande av kameraövervakningslagen. Istället ska personuppgiftslagens regler följas, där filmning med drönare som huvudregel är tillåten så länge den inte är kränkande för de personer som filmas.

”Den som är ansvarig för filmandet måste göra en bedömning av om filmningen kan vara kränkande och måste i så fall avstå från att använda drönaren”, förklarar Martin Hemberg, jurist på Datainspektionen.

Faktorer som har betydelse vid den bedömningen är till exempel syftet med och behovet av filmningen, graden av integritetsintrång, alternativa lösningar som inte bygger på drönare, tiden och omfattningen av filmningen, vilken information som ges till de som kan komma att filmas, hur länge uppgifterna sparas och hur många som kommer att ha tillgång till inspelat material.

”Att använda drönare på badplatser eller för att filma in i någons privata bostad eller trädgård är exempel på filmningar som kan vara kränkande i lagens mening. Det är givetvis kränkande att filma någon med en drönare i syfte att förfölja eller skandalisera personen ifråga”, säger Martin Hemberg.

På Datainspektionens webbplats finns nya och uppdaterade frågor och svar som rör drönare.

Fler avsnitt
Fler videos