Gå direkt till textinnehållet

Carlson och Ottosson lämnar SJFs styrelse

Journalistförbundet får ny ordförande och vice ordförande i höst. Både Håkan Carlson och Lilian Ottosson säger nej till omval. Färre än hälften av ledamöterna som invaldes vid förra kongressen återkommer i den nya förbundsstyrelsen.

Journalistförbundet får ny ordförande och vice ordförande i höst. p(ingress). Både Håkan Carlson och Lilian Ottosson säger nej till omval. Färre än hälften av ledamöterna som invaldes vid förra kongressen återkommer i den nya förbundsstyrelsen.

Carlson och Ottosson gav sitt besked till valberedningen förra onsdagen.

– Det här jobbet kräver 110 procents satsning, säger Håkan Carlson. Man är ordförande dygnets alla timmar. Jag har kommit till ett vägskäl och väljer nu att prioritera familj och småbarn.

Annons Annons

Lilian Ottosson bor i Helsingborg där hon är journalist på Allers. Som vice ordförande har hon fått ägna mycket tid åt resor, främst till Stockholm.

– Uppdraget har påverkat mina möjligheter att jobba som journalist och att ha ett bra privatliv. Jag är inte längre beredd att avstå från så mycket för uppdragets skull. Då är det rätt att lämna över till andra.

Håkan Carlson tycker att de nu kan sluta med gott samvete.

– Efter förra kongressen fanns uppgiften att organisera om kansliet och hitta ett nytt sätt för förbundet att arbeta på. Det var viktigt att genomföra förändringarna, inte bara ha dem nerskrivna på papper. Både SJF och kansliet är klara över nya sätt att jobba. Då är det lättare att sluta.

Det blir ett stort manfall i styrelsen i och med att så många lämnar den samtidigt.

– Det är inte idealiskt, säger Lilian Ottosson. Men man kan skaffa sig facklig erfarenhet på andra sätt än genom att sitta i förbundsstyrelsen. Och det är en ny mediesituation. Nu gäller det att tänka nytt. Det kan vara lättare för dem som är nya.

Det kan vara en fördel med ett nytt gäng, anser också Håkan Carlson, samtidigt som han betonar att de som blir kvar i FS är kompetenta.

– Jag har fått bidra till en förnyelse och en breddning av det fackliga arbetet, säger Lilian Ottosson. Andra grupper än bara nyhets- och dagspressjournalister har fått komma till tals.

Hon tycker att hon har kunnat jobba hyggligt nära medlemmar, klubbar och klubbföreträdare. Det har blivit mindre byråkrati och mer arbetsplatsbesök.

När hon ska nämna någon besvikelse under åren säger hon:

– Det har varit svårt att komma till tals med Tidningsutgivarna och få till stånd en konstruktiv dialog med dem. Vi har ändå mycket gemensamt med dem.

Håkan Carlson instämmer:

– TU har en tråkig inställning till fack och samarbete. Vi är inte alltid eniga med andra arbetsgivarorganisationer, men klimatet i umgänget med dem är bättre.

När bara ett halvår återstår till kongress har valberedningen bara fått in en nominering till nya förbundsstyrelsen. Det är Stockholms frilansdistrikt som nominerat Anna Holmgren, ordförande i Frilans Riks.

Valberedningens ordförande Mikael Anjou är oroad över att det visat sig vara svårt att få in nomineringar. Men han påpekar att klubbarna har årsmöten vid den här tiden och att det är ett bra tillfälle att inventera vilka tänkbara kandidater som finns.

Han tror också att beskedet från Carlson och Ottosson får folk att inse situationens allvar.

– Ovisshet är ett större problem än visshet, säger Anjou. Nu vet vi vad som gäller.

Klart är att flera ledamöter lämnar styrelsen:

Lasse Andersson, som utsetts till biträdande personaldirektör på Sveriges Radio, Ninni Dickson, som är ny chefredaktör på tidningen Restauratören, Nils Svensson, som avböjt omval. Veteranen Biörn Torbiörnsson har bestämt sig för att inte kandidera till en ny period. Alf Lindberg har meddelat valberedningen att han inte vill vara ledamot en ny period.

På frågan om han skulle ställa upp som ordförande säger han att han inte blivit tillfrågad.

Ytterligare en plats i FS måste besättas eftersom Fredrik Nejman i höstas avgick ur styrelsen.

Distrikt, klubbar, sektioner och enskilda medlemmar kan nominera kandidater till FS. De som nomineras måste vara tillfrågade och ha accepterat. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 22 september. Valberedningen kan ta egna initiativ och nominera, men dröjer med att göra det.

– Av demokratiska skäl är det bäst om nomineringarna kommer från klubbar och distrikt där man känner till folk, säger Mikael Anjou.

Fler avsnitt
Fler videos