Gå direkt till textinnehållet

Bonnier nedknuffat från tronen

Flera dramatiska medieförflyttningar visar årets rapport om medieföretagens ekonomi – och problemen för landsortspressen tilltar.

Spotify är det största svenskkontrollerade medieföretaget med en omsättning på 27,8 miljarder kronor under 2016, och en tillväxt på 50 procent. För Bonnier AB stannade omsättningen på 25,6 miljarder, vilket var något mindre än ett år tidigare, och innebär att Bonnier inte längre är Sveriges största medieföretag sett till intäkter. Det framgår i årets rapport Medieekonomi från Myndigheten för press, radio och TV. På tredje plats hamnar MTG på 17,3 miljarder.

Ytterligare ett tronskifte har inträffat under 2016: VK Media i Umeå petade ned NWT-koncernen från förstaplatsen på listan över Sveriges mest lönsamma tidningsföretag. VK Media som äger bland annat Västerbottens-Kuriren hade en vinstmarginal på 12,7 procent.

För Mittmedia som med sammanlagt 23 dagstidningar är landets största tidningsgrupp, slutade året med en vinstmarginal på 1,5 procent.

Annonsmarknaden ökade med 6,2 procent under 2016 och omsättningen på 34,9 miljarder kronor var den högsta någonsin på reklammarknaden. Tillväxten hamnade helt och hållet hos de digitala reklamkanalerna, i synnerhet Google och Facebook. 63 procent av den digitala reklamförsäljningen i landet gick under 2016 till utomnordiska teknikföretag. Annonseringen i TV ökade med en procent under 2016.

Nästan varannan reklamkrona investerades 2016 i nätbaserade kanaler, mer än de samlade reklaminvesteringarna i tryckta tidningar och etermedier.

Annonseringen i dagspress backade med elva procent (en halv miljard kronor), samtidigt som internetannonseringen i tidningarna ökade med åtta procent (145 miljoner), vilket innebär att branschen inte kan kompensera annonsraset i print med nya digitala annonsintäkter. De totala intäkterna för dagspressen minskade med 0,8 procent.

Den största resultatförbättringen till de sjunkande intäkterna i den svenska tidningsbranschen under året svarade gruppen landsortstidningar med driftstöd. För första gången under 2010-talet slutade det genomsnittliga resultatet i gruppen på plus, vilket förklaras av ett ökat driftstöd.

Rapporten visar på allvarliga problem för landsortspressen att klara den digitala omställningen. Aftonbladet och Expressen svarade tillsammans för mer än hälften av dagspressens samlade digitala annonsintäkter. Andelen bland storstädernas morgontidningar var 25 procent. Den samlade landsortspressen stod bara för 13 procent av dagspressens digitala annonsintäkter.

”Utfallet under 2016 visar tydligt på svårigheterna för en lokal aktör att nå de annonsvolymer som krävs för att skapa en hållbar affärsmodell online”, skriver rapportförfattaren Jonas Ohlsson vid Nordicom.

Däremot visar flera medieföretag på stark tillväxt av digitala prenumerationer, som dock inte kompenserade för nedgången för tryckta tidningar under 2016.

Fler avsnitt
Fler videos