Gå direkt till textinnehållet

Bollen ännu inte i mål på dagspressområdet

Slutbudet på dagspressområdet var ingen höjdare, ansåg Journalistförbundet. Så det blev ett nej – och därmed inget nytt avtal med Tidningsutgivarna på dagspressområdet.

Slutbudet på dagspressområdet var ingen höjdare, ansåg Journalistförbundet. Så det blev ett nej – och därmed inget nytt avtal med Tidningsutgivarna på dagspressområdet.

Medlarna från Medlingsinstitutet – vars uppgift sedan 7 mars varit att medla i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal gällande löne- och anställningsvillkor för journalister – meddelade att de gjort sitt.

Orsaken till Journalistförbundets avvisande var att deras tre hjärtefrågor saknade tillfredsställande lösning – upphovsrätten, minimilönen/jämställda löner och trygghet för vikarierna. Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén kommenterar beslutet:

– Jag beklagar att vi tvingades säga nej till ett bud som samtidigt innehöll framgångar i andra delar, som villkoren vid utlandstjänstgöring och ob-ersättning vid tidiga morgonpass. Men när vi inte fick gehör för våra absolut viktigaste krav måste vi avvisa budet. Det krävs två för tango, men det ser inte ut som Tidningsutgivarna vill dansa.

Björn Svensson som är förhandlingschef på Tidningsutgivarna menar att de å sin sida har bjudit upp fyra gånger, men varje gång fått nej. Något han beklagar. Tidningsutgivarnas ordförande Pär Fagerström är skeptisk till Journalistförbundets agerande.

– Det är förvånande att man inte – trots så lång tid och så många ansträngningar från medlarnas sida – har kunnat komma överrens. Det är också överraskande att frågan om upphovsrätten är så besvärlig. Klubbarna ute i landet har vi aldrig några problem med, vi träffar avtal hela tiden. Om vi ute i branschen kan lösa de här frågorna, varför kan vi inte göra det centralt?

– Det verkar som det finns en dold agenda. Agneta Lindblom Hulthén uttalar sig som om man via upphovsrättsfrågor ska kunna styra ägandeförhållandena, säger Pär Fagerström.

Vad gör ni nu?

– Vi väntar. Bollen är hos Journalistförbundet. De verkar inte ha bråttom om jag förstått saken rätt, säger Pär Fagerström.

Journalistförbundets beslut att avvisa medlarnas slutbud togs av en enad styrelse sent på kvällen den 6 juni. Det var inget svårt beslut,

menar Agneta Lindblom Hulthén.

– Tidningsutgivarna påpekar hela tiden att de flera gånger sagt ja till medlarbuden, men det är lätt att tacka ja när budet om upphovsrätt är skräddarsytt för den ena parten. I förra

avtalet blev vi bedragna, nu släpper vi inte upphovsrätten utom synhåll, säger hon.

Agneta Lindblom Hulthén är starkt kritisk till hur förhandlingsprocessen gått till. Enligt henne har inblandningen av Medlingsinstitutet enbart varit kontraproduktiv. Helst skulle hon vilja göra upp utan medlare.

– Som det är nu tar parterna inte ansvar för förhandlingsprocessen. Dessutom gynnar Medlingsinstitutet arbetsgivarna. Upphovsrätten är ett område som inte lämpar sig för medling av en utomstående part och Medlemsinstitutet har inte en susning om upphovsrätt.

Tidningsutgivarnas Björn Svensson suckar över Lindblom Hulthéns uttalande.

– Det är svårt att ta ett sådant uttalande på allvar. Vi talar om medlare med lång erfarenhet på området. Vi har förhandlat med Journalistförbundet om upphovsrätten i tio år. 2004 gjorde vi det utan medlare, då tog det 200 dagar innan vi kunde sluta avtal. Historien ger ju svaret, säger han.

Claes Stråth, generaldirektör på Medlingsinstitutet, säger att han aldrig varit med om något liknande.

– Det här är en ytterst speciell situation. Sett ur vår synvinkel har den här medlingen varit frivillig, det är parterna som har bett oss medla. Nu har de hållit på i tre månader utan att träffa en överenskommelse. Medlarna har lagt ett antal förslag, men gav upp den 6 juni.

Vad händer nu?

– Initiativet ligger inte hos oss. Vi kan tillsätta medlare om vi bedömer att det finns risk för arbetskonflikt. Den bedömningen gör vi när vi ser att det finns ett varsel. Men än finns det inget varsel, säger Claes Stråth.

Finns det någon grund för påståendet att ni är partiska och gynnar Tidningsutgivarna?

– Nej, nej. Jag vet inte var Agneta Lindblom Hulthén har fått det ifrån, säger Claes Stråth.

Den 14 juni sammanträder Journalistförbundets styrelse för att diskutera hur man går vidare för att få ett nytt avtal.

– Just nu svävar bollen fritt mellan Medlingsinstitutet, Vasagatan och Tidningsutgivarna. Vi måste ha ett avtal, ett bra avtal. Att ta till konflikt är inget vi välkomnar. Men det är en yttersta åtgärd att ta till för en facklig organisation i en demokrati, säger Agneta Lindblom Hulthén.

kh@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt