Gå direkt till textinnehållet

Bodström skyddar ett fortsatt angiveri

Identiteten på de personer som spionerat på kolleger på SRoch SVT förblir hemliga. – Justitieministern skyddar ett fortsatt angiveri, säger Kenneth Sundin, journalistklubbens ordförande på SVT.

Identiteten på de personer som spionerat på kolleger på Sveriges Radio och Sveriges Television förblir hemliga. Justitieminster Thomas Bodström sade nej till fackklubbarnas krav på att namnen skulle offentliggöras.
– Justitieministern skyddar ett fortsatt angiveri, säger Kenneth Sundin, journalistklubbens ordförande på SVT.

I våras uppvaktade samtliga fackklubbar på SVT och SR – Journalistförbundets, SIFs, Sacos, Musikerförbundets och Teaterförbundets – justitieminister Thomas Bodström och krävde att namnen på Säpos informatörer skulle avslöjas och att arkiven öppnas för dem som blivit registrerade.

I den rapport som Ewonne Winblad, tidigare chef för bland annat Rapport och P1, fick i uppdrag att sammanställa för den så kallade Säkerhetstjänstkommissionen framkom det att flera medarbetare på SR och SVT hade fört information om arbetskamrater vidare till Säpo.

I en intervju i Journalisten avslöjade Ewonne Winblad att det funnits minst fyra personer inom SR/SVT som varit Säpoagenter och som rapporterat om sina kolleger eller underlydande till säkerhetspolisen.

bryt

Justitieminister Thomas Bodström skriver i sitt svar till fackklubbarna att det inte är möjligt att offentliggöra namnen på Säpos informatörer. För att det ska kunna bedrivas en effektiv verksamhet är det ”nödvändigt att personer som lämnar information till Säkerhetspolisen skyddas”, skriver justitieministern i sitt svar.

– Justitieministern skyddar ett fortsatt angiveri genom att tillåta att de som spionerar på arbetskamraterna förblir anonyma. Man ska kunna jobba på Sveriges Radio och Sveriges Television utan att riskera att hamna i ett Säporegister, säger Kenneth Sundin, journalistklubbens ordförande på SVT.

bryt

På kravet att de som blivit registrerade ska få läsa sina akter svarar justitieministern att det är nödvändigt att delar av Säpos verksamhet omgärdas av sekretess och att det därför ”inte är möjligt att låta allmänheten eller journalister ha full insyn i verksamheten”.

– Det är allvarligt att justitieministern nonchalerar kraven från de anställda på öppenhet som faktiskt genomförts i Tyskland och Norge, säger Kenneth Sundin.

Den rapport som Ewonne Winblad skrev, men som aldrig publicerades, har av misstag förstörts. Klubbarna kräver att Ewonne Winblad ska få i uppdrag av regeringen att rekonstruera rapporten. Till klubbarna har Ewonne Winblad sagt att om hon får uppdraget kan hon göra detta.

bryt

Thomas Bodström skriver i sitt svar att merparten av grundmaterialet finns arkiverat hos Riksarkivet och därför anser han att det inte finns tillräckliga skäl att inleda en ny undersökning.

– Justitieministern kommer undan genom att säga att det inte behövs tillsättas en ny Säkerhetstjänstkommission. Det räcker med att ge Ewonne Winblad i uppdrag att rekonstruera den rapport som blev förstörd, säger Kenneth Sundin.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos